DZIEŃ DOBRY W PRACY
W PKO Banku Polskim dbamy o to, aby każdy dzień w pracy był dla Ciebie dobry.
Tworzymy pozytywną atmosferę, doceniamy efektywną współpracę, szanujemy Twój czas prywatny.
#ZajmijStanowisko:
Specjalista/ starszy specjalista ds. testowania mechanizmów kontrolnych
na czas określony
Departament Zgodności

(Warszawa)

U nas masz na dzień dobry:

 • Umowę o pracę - bo bezpieczeństwo zatrudnienia dla każdego z nas jest superważne.
 • Zdrową równowagę między pracą a życiem osobistym - bo nie samą pracą człowiek żyje.
 • Pełny pakiet benefitów: od kultury, sportu i wypoczynku, po korzystny fundusz emerytalny - bo Ty wiesz najlepiej, na czym Ci zależy.
 • Prywatną opiekę zdrowotną na terenie całej Polski - bo zdrowie jest najważniejsze.

Na co dzień w naszym zespole:

 • analizujesz przepisy wewnętrzne określające proces, produkt, zagadnienia oraz zapoznajesz się z funkcjonalnościami aplikacji niezbędnych do wykonania testów mechanizmów kontrolnych,
 • testujesz poprawność stosowania mechanizmów kontrolnych poprzez porównanie stanu faktycznego ze stanem określonym w przepisach wewnętrznych lub dokumentacjach użytkownika aplikacji,
 • oceniasz istotność nieprawidłowości zidentyfikowanych w trakcie testów,
 • omawiasz wyniki testów z właścicielem i wykonawcą mechanizmów kontrolnych i proponujesz działania usprawniające lub naprawcze dotyczące mechanizmów kontrolnych (jeśli będą niezbędne),
 • dokumentujesz oraz rejestrujesz wyniki testów mechanizmów kontrolnych,
 • monitorujesz realizację działań usprawniających lub naprawczych przez jednostki odpowiedzialne za ich wykonanie.

To stanowisko może być Twoje, jeśli:

 • masz co najmniej 2 letnie doświadczenie w pracy w bankowości, instytucji finansowej lub organie nadzoru albo kontroli,
 • masz wyższe wykształcenie w zakresie bankowości, finansów, ekonomii lub prawa,
 • znasz metodyki kontrolne lub audytowe,
 • jesteś osobą dokładną, wnikliwą, komunikatywną, umiejącą analizować informacje i wyciągać wnioski oraz umiesz pracować w zespole.

To dobry dzień na aplikowanie! #ZajmijStanowisko.

Co się stanie po kliknięciu "APLIKUJ"?
Jeśli Twoja aplikacja wzbudzi nasze zainteresowanie, rekruter PKO Banku Polskiego zadzwoni do Ciebie, żeby umówić się na rozmowę rekrutacyjną. Do usłyszenia!