poszukuje kandydata do pracy na stanowisku:

Specjalista / Specjalistka w Wydziale Współpracy z Podmiotami Kolejowymi
Miejsce pracy: Warszawa
Na tym stanowisku będziesz odpowiedzialny(-a) m.in. za:
 • Prowadzenie spraw wynikających z zawierania umów najmu i dzierżawy nieruchomości z podmiotami kolejowymi, realizacji tych umów, opracowania projektów umów i ich zmian w tym zakresie;
 • Ustalanie zakresu rzeczowego mienia przewidzianego do wniesienia, jako wkłady niepieniężne do podmiotów kolejowych, sporządzanie niezbędnej dokumentacji do przeniesienia praw własności do nieruchomości i przekazywanie jej do podmiotów kolejowych;
 • Ustalanie priorytetów dotyczących regulowania stanów prawnych nieruchomości przewidzianych do wniesienia do podmiotów kolejowych, opracowywanie harmonogramów przygotowania nieruchomości oraz nadzór nad ich realizacją;
 • Współpracę w zakresie ustalania priorytetów podziałów geodezyjnych dla nieruchomości przewidzianych do wniesienia do podmiotów kolejowych, opiniowanie projektów podziałów oraz wnioskowanie o podział nieruchomości;
 • Organizowanie komisji w celu protokolarnego oddania lub odbioru przedmiotu umowy;
 • Współpracę z właściwymi organami administracji publicznej i sądami w zakresie pozyskiwania niezbędnej dokumentacji (wypisy i wyrysy z rejestru gruntów, odpisy z ksiąg wieczystych, itp.).
Oferujemy:
 • Pracę na lata - 61% pracowników jest z nami na pokładzie powyżej 5 lat;
 • Stabilizację - zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę;
 • Produkty firmowe - ulgi na przejazdy kolejowe po okresie próbnym dla Ciebie i Twojej rodziny oraz wolny dzień z okazji Święta Kolejarza;
 • Szkolenia - możliwość uczestnictwa w szkoleniach z zakresu specyfiki pracy oraz umiejętności miękkich, możliwość dofinansowania do kursów językowych i studiów;
 • Rozwój - udział w licznych projektach w strukturach PKP S.A. mających realny wpływ na rozwój Grupy PKP - jednego z największych polskich pracodawców zatrudniającego ponad 75 tys. Pracowników;
 • Atmosferę - praca w zgranych zespołach zorientowanych na cel;
 • Benefity pozapłacowe - dofinansowanie do opieki medycznej, zajęć sportowo-rekreacyjnych, wypoczynku i wydarzeń kulturalnych.
Aplikując potwierdzasz zapoznanie się z niniejszą informacją:

Na podstawie przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: "ogólne rozporządzenie o ochronie danych") informujemy, że dane osobowe kandydatów do pracy w spółce "Polskie Koleje Państwowe Spółka Akcyjna" (dalej: PKP S.A.) z siedzibą w Warszawie, kod 02-305, Al. Jerozolimskie 142A, uzyskane w procesie rekrutacji lub przesłane poza tym procesem, będą przetwarzane wyłącznie w celu rekrutacji. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do rejestracji kandydata w procesie rekrutacji. Osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich poprawiania. Nadesłane dokumenty nie będą zwracane i będą przetwarzane przez okres 2 lat od daty ich wpłynięcia do PKP S.A. Kandydaci aplikując na stanowisko, proszeni są o zapoznanie się z informacją o przetwarzaniu danych osobowych kandydatów do pracy w PKP S.A. zawartą na stronie http://pkpsa.pl/pkpsa/kariera-w-pkp-sa/informacja-.html

PKP S.A. zastrzega sobie prawo skontaktowania się tylko z wybranymi kandydatami.

Aplikując na niniejsze stanowisko wyrażasz zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zawartych w Twoich dokumentach aplikacyjnych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesów rekrutacji zgodnie z przepisami ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

Nadesłanych ofert nie zwracamy.
Zastrzegamy sobie prawo kontaktu tylko z wybranymi kandydatami.
APLIKUJ TERAZ