poszukuje kandydata do pracy na stanowisku:

Specjalista / Specjalistka w Wydziale Mieszkaniowym
Miejsce pracy: Warszawa
Zakres czynności:
 • prowadzenie rejestrów Wspólnot Mieszkaniowych wyłonionych w wyniku sprzedaży kolejnych lokali mieszkalnych oraz wyliczanie udziałów PKP S.A. w poszczególnych wspólnotach
 • organizowanie pierwszych zebrań dla właścicieli lokali w nieruchomości gdzie została rozpoczęta sprzedaż lokali mieszkalnych
 • przygotowywanie dokumentacji dla Wspólnoty Mieszkaniowej wymaganej do przejęcia zarządzania i administrowania nieruchomością wspólną przez Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej
 • korespondencja z Zarządami Wspólnot Mieszkaniowych, Administratorami w zakresie prowadzonych przez nich czynności związanych z zarządzaniem nieruchomością wspólną danej nieruchomości
 • korespondencja z właścicielami w zakresie zwrotu kaucji mieszkaniowych, oraz przygotowywanie dokumentów do sądu w sprawie zwrotu kaucji mieszkaniowych dla radców prawnych
 • uczestniczenie w zawieraniu aktów notarialnych w zakresie udzielonych pełnomocnictw
 • rozpatrywanie i przygotowanie projektów odpowiedzi na wystąpienia urzędów administracji samorządowej
Wymagania:
 • wykształcenie wyższe
 • znajomość ustawy o komercjalizacji i restrukturyzacji PKP oraz ustawy o własności lokali
 • znajomość zagadnień z zakresu gospodarowania, zarządzania i administrowania nieruchomościami oraz przepisów Kodeksu Cywilnego
 • dobra organizacja pracy własnej, samodzielność w działaniu w ramach przydzielonych kompetencji oraz nastawienie na realizację założonych celów
 • wysokie umiejętności interpersonalne, komunikatywność oraz umiejętności współpracy w zespole
 • dobra znajomości pakietu MS Office (Word, Excel, Outlook)
 • umiejętność analitycznego myślenia
Oferujemy:
 • praca na lata- 61% pracowników jest z nami na pokładzie powyżej 5 lat
 • stabilizacja- zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę
 • produkty firmowe- ulgi na przejazdy kolejowe dla Ciebie i Twojej rodziny po okresie próbnym oraz wolny dzień z okazji Święta Kolejarza
 • szkolenia- możliwość uczestnictwa w szkoleniach z zakresu specyfiki pracy oraz umiejętności miękkich, możliwość dofinansowania do kursów językowych i studiów
 • rozwój- udział w licznych projektach w strukturach PKP S.A. mających realny wpływ na rozwój Grupy PKP - jednego z największych polskich pracodawców zatrudniającego ponad 75 tys. Pracowników
 • atmosfera- praca w zgranych zespołach zorientowanych na cel
 • benefity pozapłacowe- dofinansowanie do opieki medycznej, zajęć sportowo-rekreacyjnych i wypoczynku, wydarzeń kulturalnych
Aplikując potwierdzasz zapoznanie się z niniejszą informacją:

Na podstawie przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: "ogólne rozporządzenie o ochronie danych") informujemy, że dane osobowe kandydatów do pracy w spółce "Polskie Koleje Państwowe Spółka Akcyjna" (dalej: PKP S.A.) z siedzibą w Warszawie, kod 02-305, Al. Jerozolimskie 142A, uzyskane w procesie rekrutacji lub przesłane poza tym procesem, będą przetwarzane wyłącznie w celu rekrutacji. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do rejestracji kandydata w procesie rekrutacji. Osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich poprawiania. Nadesłane dokumenty nie będą zwracane i będą przetwarzane przez okres 2 lat od daty ich wpłynięcia do PKP S.A. Kandydaci aplikując na stanowisko, proszeni są o zapoznanie się z informacją o przetwarzaniu danych osobowych kandydatów do pracy w PKP S.A. zawartą na stronie http://pkpsa.pl/pkpsa/kariera-w-pkp-sa/informacja-.html

PKP S.A. zastrzega sobie prawo skontaktowania się tylko z wybranymi kandydatami.

Aplikując na niniejsze stanowisko wyrażasz zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zawartych w Twoich dokumentach aplikacyjnych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesów rekrutacji zgodnie z przepisami ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

Nadesłanych ofert nie zwracamy.
Zastrzegamy sobie prawo kontaktu tylko z wybranymi kandydatami.
APLIKUJ TERAZ