poszukuje kandydata do pracy na stanowisku:

Specjalista / Specjalistka w Wydziale Geodezji i Regulacji Stanów Prawnych
Miejsce pracy: Warszawa
Na tym stanowisku odpowiedzialny/a będziesz za:
 • Przyjmowanie dokumentacji technicznej do uzgodnienia na podstawie wniosku złożonego przez inwestora lub jego upoważnionego przedstawiciela
 • Rejestrowanie wpływających do uzgodnień i wydania opinii wniosków, poprzez nadawanie im numerów rejestru będących identyfikatorem projektu na mapach, w opinii i rozliczeniach finansowych
 • Zapoznanie się i analiza zgłoszonej do uzgodnienia dokumentacji projektowej, opracowanie i wydanie opinii Kolejowego Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej
 • Wnoszenie uzgodnionych usytuowań projektowanych inwestycji na mapy geodezyjne
 • Archiwizowanie uzgodnionej dokumentacji projektowej
 • Naliczanie opłat za czynności geodezyjne i kartograficzne zgodnie z obowiązującym cennikiem i sporządzanie rozliczenia celem wystawienia faktury za dokonane uzgodnienie
 • Prowadzenie korespondencji z urzędami administracji samorządowej i rządowej w sprawach związanych z prowadzeniem KZUDP z zachowaniem terminowości udzielania odpowiedzi
Czego oczekujemy od Ciebie?
 • Wykształcenie wyższe - specjalność w dziedzinie geodezji i kartografii
 • Doświadczenie oraz znajomość geodezyjnych programów komputerowych, obliczeniowych i graficznych oraz znajomość obsługi pakietu programów Microsoft Office
 • Podstawowa wiedza w zakresie wykonywania pomiarów geodezyjnych w terenie w odniesieniu do technik, metod oraz technologii ich wykonywania i stosowanego sprzętu pomiarowego
 • Znajomość aktualnych przepisów prawa: ustawy Prawa geodezyjnego i kartograficznego wraz z przepisami wykonawczymi oraz standardami technicznymi
 • Mile widziana znajomość specyfiki prac geodezyjnych na kolejowych terenach zamkniętych
 • Umiejętność pracy w zespole, samodzielnego planowania i organizowania pracy własnej
Oferujemy:
 • Praca na lata- 61% pracowników jest z nami na pokładzie powyżej 5 lat
 • Stabilizacja- zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę
 • Produkty firmowe- ulgi na przejazdy kolejowe po okresie próbnym dla Ciebie i Twojej rodziny oraz wolny dzień z okazji Święta Kolejarza
 • Szkolenia- możliwość uczestnictwa w szkoleniach z zakresu specyfiki pracy oraz umiejętności miękkich, możliwość dofinansowania do kursów językowych i studiów
 • Rozwój- udział w licznych projektach w strukturach PKP S.A. mających realny wpływ na rozwój Grupy PKP - jednego z największych polskich pracodawców zatrudniającego ponad 75 tys. Pracowników
 • Atmosfera- praca w zgranych zespołach zorientowanych na cel
 • Benefity pozapłacowe- dofinansowanie do opieki medycznej, zajęć sportowo-rekreacyjnych i wypoczynku, wydarzeń kulturalnych
Aplikując potwierdzasz zapoznanie się z niniejszą informacją:

Na podstawie przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: "ogólne rozporządzenie o ochronie danych") informujemy, że dane osobowe kandydatów do pracy w spółce "Polskie Koleje Państwowe Spółka Akcyjna" (dalej: PKP S.A.) z siedzibą w Warszawie, kod 02-305, Al. Jerozolimskie 142A, uzyskane w procesie rekrutacji lub przesłane poza tym procesem, będą przetwarzane wyłącznie w celu rekrutacji. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do rejestracji kandydata w procesie rekrutacji. Osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich poprawiania. Nadesłane dokumenty nie będą zwracane i będą przetwarzane przez okres 2 lat od daty ich wpłynięcia do PKP S.A. Kandydaci aplikując na stanowisko, proszeni są o zapoznanie się z informacją o przetwarzaniu danych osobowych kandydatów do pracy w PKP S.A. zawartą na stronie http://pkpsa.pl/pkpsa/kariera-w-pkp-sa/informacja-.html

PKP S.A. zastrzega sobie prawo skontaktowania się tylko z wybranymi kandydatami.

Aplikując na niniejsze stanowisko wyrażasz zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zawartych w Twoich dokumentach aplikacyjnych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesów rekrutacji zgodnie z przepisami ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

Nadesłanych ofert nie zwracamy.
Zastrzegamy sobie prawo kontaktu tylko z wybranymi kandydatami.