poszukuje kandydata do pracy na stanowisku:

Specjalista / Specjalistka w Wydziale Eksploatacji
Miejsce pracy: Warszawa

Na tym stanowisku będziesz odpowiedzialny(-a) m.in. za:

 • Optymalizację mocy umownych oraz kontrolę jej realizacji dla poszczególnych obiektów,
 • Raportowanie, analizę i optymalizację koszów zużycia energii elektrycznej,
 • Bieżącą analizę budżetu energii elektrycznej oraz wykonywanie prognoz miesięcznych i rocznych w tym zakresie,
 • Raportowanie i przedstawianie wygenerowanych oszczędności poprzez porównanie opłat sprzed optymalizacji z opłatami po optymalizacji,
 • Kompensację mocy biernej poprzez stosowanie odpowiednich urządzeń kompensujących,
 • Pracę w systemie SAP w zakresie analizy i optymalizacji kosztów energii elektrycznej,
 • Nadzorowanie postępowań przetargowych w obszarze energii elektrycznej.
Czego oczekujemy od Ciebie?
 • Doświadczenia związanego z pracą o podobnym zakresie, dodatkowym atutem będzie znajomość specyfiki i struktury Spółki PKP S.A,
 • Preferowane wykształcenie wyższe,
 • Średnio zaawansowanej znajomości pakietu MS Office, MS Excel i Power Point,
 • Otwartości, komunikatywności, pracowitości, odpowiedzialności, samodzielności, posiadania umiejętności dobrej organizacji pracy i zdolności ustalania priorytetów,
 • Dodatkowym atutem będzie umiejętność pracy w zespole, odporność na stres oraz wykonywanie zadań pod presją czasu. Osoba winna posiadać zdolność logicznego i analitycznego myślenia oraz wykazywać chęć rozwoju.

Oferujemy:

 • Praca na lata- 61% pracowników jest z nami na pokładzie powyżej 5 lat,
 • Stabilizacja- zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę,
 • Produkty firmowe- ulgi na przejazdy kolejowe po okresie próbnym dla Ciebie i Twojej rodziny oraz wolny dzień z okazji Dnia Kolejarza,
 • Szkolenia- możliwość uczestnictwa w szkoleniach z zakresu specyfiki pracy oraz umiejętności miękkich, możliwość dofinansowania do kursów językowych i studiów,
 • Rozwój- udział w licznych projektach w strukturach PKP S.A. mających realny wpływ na rozwój Grupy PKP - jednego z największych polskich pracodawców zatrudniającego ponad 75 tys. Pracowników,
 • Atmosfera- praca w zgranych zespołach zorientowanych na cel,
 • Benefity pozapłacowe- dofinansowanie do opieki medycznej, zajęć sportowo-rekreacyjnych i wypoczynku, wydarzeń kulturalnych.
Aplikując potwierdzasz zapoznanie się z niniejszą informacją:

Na podstawie przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: "ogólne rozporządzenie o ochronie danych") informujemy, że dane osobowe kandydatów do pracy w spółce "Polskie Koleje Państwowe Spółka Akcyjna" (dalej: PKP S.A.) z siedzibą w Warszawie, kod 02-305, Al. Jerozolimskie 142A, uzyskane w procesie rekrutacji lub przesłane poza tym procesem, będą przetwarzane wyłącznie w celu rekrutacji. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do rejestracji kandydata w procesie rekrutacji. Osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich poprawiania. Nadesłane dokumenty nie będą zwracane i będą przetwarzane przez okres 2 lat od daty ich wpłynięcia do PKP S.A. Kandydaci aplikując na stanowisko, proszeni są o zapoznanie się z informacją o przetwarzaniu danych osobowych kandydatów do pracy w PKP S.A. zawartą na stronie http://pkpsa.pl/pkpsa/kariera-w-pkp-sa/informacja-.html

PKP S.A. zastrzega sobie prawo skontaktowania się tylko z wybranymi kandydatami.

Aplikując na niniejsze stanowisko wyrażasz zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zawartych w Twoich dokumentach aplikacyjnych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesów rekrutacji zgodnie z przepisami ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

Nadesłanych ofert nie zwracamy.
Zastrzegamy sobie prawo kontaktu tylko z wybranymi kandydatami.
APLIKUJ TERAZ