poszukuje kandydata do pracy na stanowisku:

Specjalista / Specjalistka w Wydziale ds. Rozwiązań Proekologicznych i Pasażerskich
Miejsce pracy: Warszawa
Na tym stanowisku będziesz odpowiedzialny(-a) m.in. za:
 • Kierowanie projektami teleinformatycznymi z poziomu PMO,
 • Budowę i zarządzanie zespołem projektowym,
 • Monitorowanie realizacji prowadzonych projektów w zakresie zgodności z zakresem, budżetem i założonym harmonogramem,
 • Przygotowywanie standardów bezpieczeństwa teleinformatycznego dla spółek Grupy PKP i weryfikację ich wdrożenia,
 • Przygotowywanie dokumentacji z obszaru teleinformatyki w tym dokumentacji projektowej, przetargowej i zakupowej,
 • Tworzenie we współpracy z właścicielem biznesowym opisów funkcjonalnych i programistami specyfikacji rozwiązań informatycznych,
 • Utrzymywanie i przechowywanie dokumentacji projektów.
Czego oczekujemy od Ciebie?
 • Umiejętności kierowania projektami teleinformatycznymi, w tym nadzoru z poziomu PMO,
 • Znajomości standardów i dobrych praktyk w obszarze teleinformatyki,
 • Umiejętności tworzenia i kompletowania dokumentacji projektowej, przetargowej i zakupowej,
 • Mile widziane doświadczenie w pracy w obszarze teleinformatyki w Spółkach kolejowych,
 • Wykształcenia wyższego teleinformatycznego lub technicznego,
 • Język angielski na poziomie minimum B2,
 • Samodzielności i dobrej organizacji pracy własnej.
Oferujemy:
 • Praca na lata- 61% pracowników jest z nami na pokładzie powyżej 5 lat,
 • Stabilizacja- zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę,
 • Produkty firmowe- ulgi na przejazdy kolejowe po okresie próbnym dla Ciebie i Twojej rodziny oraz wolny dzień z okazji Dnia Kolejarza,
 • Szkolenia- możliwość uczestnictwa w szkoleniach z zakresu specyfiki pracy oraz umiejętności miękkich, możliwość dofinansowania do kursów językowych i studiów,
 • Rozwój- udział w licznych projektach w strukturach PKP S.A. mających realny wpływ na rozwój Grupy PKP - jednego z największych polskich pracodawców zatrudniającego ponad 75 tys. Pracowników,
 • Atmosfera- praca w zgranych zespołach zorientowanych na cel,
 • Benefity pozapłacowe- dofinansowanie do opieki medycznej, zajęć sportowo-rekreacyjnych i wypoczynku, wydarzeń kulturalnych.
Aplikując potwierdzasz zapoznanie się z niniejszą informacją:

Na podstawie przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: "ogólne rozporządzenie o ochronie danych") informujemy, że dane osobowe kandydatów do pracy w spółce "Polskie Koleje Państwowe Spółka Akcyjna" (dalej: PKP S.A.) z siedzibą w Warszawie, kod 02-305, Al. Jerozolimskie 142A, uzyskane w procesie rekrutacji lub przesłane poza tym procesem, będą przetwarzane wyłącznie w celu rekrutacji. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do rejestracji kandydata w procesie rekrutacji. Osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich poprawiania. Nadesłane dokumenty nie będą zwracane i będą przetwarzane przez okres 2 lat od daty ich wpłynięcia do PKP S.A. Kandydaci aplikując na stanowisko, proszeni są o zapoznanie się z informacją o przetwarzaniu danych osobowych kandydatów do pracy w PKP S.A. zawartą na stronie http://pkpsa.pl/pkpsa/kariera-w-pkp-sa/informacja-.html

PKP S.A. zastrzega sobie prawo skontaktowania się tylko z wybranymi kandydatami.

Aplikując na niniejsze stanowisko wyrażasz zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zawartych w Twoich dokumentach aplikacyjnych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesów rekrutacji zgodnie z przepisami ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

Nadesłanych ofert nie zwracamy.
Zastrzegamy sobie prawo kontaktu tylko z wybranymi kandydatami.
APLIKUJ TERAZ