poszukuje kandydata do pracy na stanowisku:

Specjalista / Specjalistka w Wydziale Audytu
Miejsce pracy: Warszawa

Na tym stanowisku będziesz odpowiedzialny(-a) za:

 • Przeprowadzanie audytów wewnętrznych zgodnie z zakresem tematycznym i czasowym,
 • Przygotowywanie programów zadań zapewniających i doradczych,
 • Organizację i koordynację działań związanych z merytorycznym udzielaniem informacji i wyjaśnień kontrolerom zewnętrznym i jednostkom kontrolującym,
 • Opracowywanie projektów odpowiedzi na podpis Prezesa Zarządu Spółki, dotyczących prowadzonych kontroli zewnętrznych,
 • Realizację innych zadań powierzonych przez przełożonego, związanych z realizowanymi procesami,
 • Archiwizację wytworzonej dokumentacji.

Czego oczekujemy od Ciebie?

 • Wykształcenia wyższego,
 • Znajomości zagadnień związanych z realizacją audytów wewnętrznych,
 • Gotowości i otwartości na poszerzanie wiedzy i podnoszenie kwalifikacji w zakresie audytów wewnętrznych,
 • Bardzo dobrej znajomość pakietu MS Office,
 • Dokładności i skrupulatności w wykonywaniu powierzonych zadań,
 • Systematyczności oraz umiejętności samodzielnego organizowania i priorytetyzacji przydzielonych zadań,
 • Umiejętności nawiązywania relacji interpersonalnych niezbędnych do terminowej i adekwatnej realizacji powierzonych zadań.

Oferujemy: 

 • Zatrudnienie w oparciu o umowę na zastępstwo,
 • Produkty firmowe - ulgi na przejazdy kolejowe dla Ciebie i Twojej rodziny oraz wolny dzień z okazji Dnia Kolejarza,
 • Szkolenia - możliwość uczestnictwa w szkoleniach z zakresu specyfiki pracy oraz umiejętności miękkich, możliwość dofinansowania do kursów językowych i studiów,
 • Rozwój - udział w licznych projektach w strukturach PKP S.A. mających realny wpływ na rozwój Grupy PKP -  jednego z największych polskich pracodawców zatrudniającego ponad 75 tys. Pracowników,
 • Atmosferę - praca w zgranych zespołach zorientowanych na cel,
 • Benefity pozapłacowe - dofinansowanie do opieki medycznej, zajęć sportowo-rekreacyjnych i wypoczynku, wydarzeń kulturalnych.
Aplikując potwierdzasz zapoznanie się z niniejszą informacją:

Na podstawie przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: "ogólne rozporządzenie o ochronie danych") informujemy, że dane osobowe kandydatów do pracy w spółce "Polskie Koleje Państwowe Spółka Akcyjna" (dalej: PKP S.A.) z siedzibą w Warszawie, kod 02-305, Al. Jerozolimskie 142A, uzyskane w procesie rekrutacji lub przesłane poza tym procesem, będą przetwarzane wyłącznie w celu rekrutacji. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do rejestracji kandydata w procesie rekrutacji. Osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich poprawiania. Nadesłane dokumenty nie będą zwracane i będą przetwarzane przez okres 2 lat od daty ich wpłynięcia do PKP S.A. Kandydaci aplikując na stanowisko, proszeni są o zapoznanie się z informacją o przetwarzaniu danych osobowych kandydatów do pracy w PKP S.A. zawartą na stronie http://pkpsa.pl/pkpsa/kariera-w-pkp-sa/informacja-.html

PKP S.A. zastrzega sobie prawo skontaktowania się tylko z wybranymi kandydatami.

Aplikując na niniejsze stanowisko wyrażasz zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zawartych w Twoich dokumentach aplikacyjnych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesów rekrutacji zgodnie z przepisami ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

Nadesłanych ofert nie zwracamy.
Zastrzegamy sobie prawo kontaktu tylko z wybranymi kandydatami.
APLIKUJ TERAZ