poszukuje kandydata do pracy na stanowisku:

Specjalista / Specjalistka w Wydziale Administracyjnym
Miejsce pracy: Warszawa
Na tym stanowisku odpowiedzialny/a będziesz za:
 • przyjmowanie i realizacja wniosków zakupowych materiałów biurowych, wyposażenia, usług, sprzętów i narzędzi dla pracowników Oddziału oraz przyjmowanie i realizacja zgłoszeń napraw i konserwacji sprzętu biurowego w Oddziale,
 • opis merytoryczny faktur za zakupione materiały, przedmioty, środki trwałe i usługi. Współpraca z Zespołem Radców Prawnych- opis merytoryczny faktur za usługi prawne realizowane w Oddziale Gospodarowania Nieruchomościami przekazywane w systemie,
 • udział w inwentaryzacji i realizacja wniosków po inwentaryzacyjnych, w tym likwidacji zbędnego, niesprawnego wyposażenia,
 • opracowywanie raportów zgodnych z bieżącymi regulacjami w Spółce PKP S.A.,
 • prowadzenie aktualnego rejestru czynnych umów przekazywanych przez komórki organizacyjne do DEPOZUTU. Przyjmowanie oryginałów umów w wersji papierowej i składowanie w DEPOZYCIE zgodnie z obowiązującymi w spółce zasadami,
 • przygotowywanie dokumentów do przekazania do archiwum Spółki poprzez stałą współpracę w tym zakresie z komórkami organizacyjnymi Oddziału i Wydziałem Archiwum Zakładowego w Sosnowcu,
 • prowadzenie samodzielne samochodów służbowych do 3,5 t, w celu realizacji powierzonych zadań.
Czego oczekujemy od Ciebie?
 • wykształcenia wyższego,
 • bardzo dobrej znajomości pakietu MS Office (World, Excel, Power Point),
 • umiejętności pracy w zespole,
 • komunikatywności,
 • bardzo dobrej organizacji pracy,
 • prawo jazdy kat. B.
Oferujemy:
 • zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę - umowa na zastępstwo,
 • produkty firmowe - ulgi na przejazdy kolejowe dla Ciebie i Twojej rodziny oraz wolny dzień z okazji Dnia Kolejarza,
 • szkolenia - możliwość uczestnictwa w szkoleniach z zakresu specyfiki pracy oraz umiejętności miękkich, możliwość dofinansowania do kursów językowych i studiów,
 • rozwój - udział w licznych projektach w strukturach PKP S.A. mających realny wpływ na rozwój Grupy PKP - jednego z największych polskich pracodawców zatrudniającego ponad 75 tys. Pracowników,
 • atmosferę - praca w zgranym zespole zorientowanych na cel,
 • benefity pozapłacowe - dofinansowanie do opieki medycznej, zajęć sportowo-rekreacyjnych i wypoczynku, wydarzeń kulturalnych.
Aplikując potwierdzasz zapoznanie się z niniejszą informacją:

Na podstawie przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: "ogólne rozporządzenie o ochronie danych") informujemy, że dane osobowe kandydatów do pracy w spółce "Polskie Koleje Państwowe Spółka Akcyjna" (dalej: PKP S.A.) z siedzibą w Warszawie, kod 02-305, Al. Jerozolimskie 142A, uzyskane w procesie rekrutacji lub przesłane poza tym procesem, będą przetwarzane wyłącznie w celu rekrutacji. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do rejestracji kandydata w procesie rekrutacji. Osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich poprawiania. Nadesłane dokumenty nie będą zwracane i będą przetwarzane przez okres 2 lat od daty ich wpłynięcia do PKP S.A. Kandydaci aplikując na stanowisko, proszeni są o zapoznanie się z informacją o przetwarzaniu danych osobowych kandydatów do pracy w PKP S.A. zawartą na stronie http://pkpsa.pl/pkpsa/kariera-w-pkp-sa/informacja-.html

PKP S.A. zastrzega sobie prawo skontaktowania się tylko z wybranymi kandydatami.

Aplikując na niniejsze stanowisko wyrażasz zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zawartych w Twoich dokumentach aplikacyjnych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesów rekrutacji zgodnie z przepisami ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

Nadesłanych ofert nie zwracamy.
Zastrzegamy sobie prawo kontaktu tylko z wybranymi kandydatami.