poszukuje kandydata do pracy na stanowisku:
Specjalista / Specjalistka w Centrum Bezpieczeństwa Dworców Kolejowych
Miejsce pracy: Warszawa
Zakres czynności:
 • Reagowanie w sytuacjach nadzwyczajnych zaistniałych na dowolnym dworcu kolejowym PKP S.A. w kraju - w Centrum Bezpieczeństwa Dworców Kolejowych PKP S.A. (całodobowy punkt kontaktowy PKP S.A. w kolejowym systemie zarządzania kryzysowego),
 • Obsługa systemów zabezpieczenia technicznego zintegrowanych na platformie PSIM (Physical Security Information Management), w tym systemu monitoringu wizyjnego (CCTV) oraz systemu kontroli dostępu (SKD),
 • Współpraca z Policją, Główną Dyspozyturą Centrum Zarządzania Ruchem Kolejowym PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., Państwową Strażą Pożarną, agencjami ochrony osób i mienia świadczącymi swoje usługi na dworcach kolejowych PKP S.A., Strażą Ochrony Kolei, Agenc
 • Koordynowanie działań pracowników agencji ochrony osób i mienia na dworcach kolejowych PKP S.A. w sytuacjach nadzwyczajnych na poziomie operacyjnym,
 • Koordynacja działań dot. obsługi Klienta na dworcach kolejowych, w szczególności w zakresie obsługi pasażerów z niepełnosprawnością i o ograniczonej możliwości poruszania się,
 • Koordynowanie i optymalizacja działań związanych z obsługą klienta na dworcach kolejowych zarządzanych przez PKP S.A., w szczególności udział w podejmowaniu działań minimalizujących skutki nagłego obniżenia poziomu usług świadczonych na rzecz pasażerów.
Wymagania:
 • Posiadanie predyspozycji do pracy w systemie równoważnego czasu pracy (system zmianowy dwunastogodzinny),
 • Wykształcenie wyższe o kierunku: inżynieria bezpieczeństwa cywilnego, bezpieczeństwo wewnętrzne lub pochodne, lub wykształcenie średnie z doświadczeniem w służbach o profilu kolejowym, dyżurnych, dyspozyturach lub centrach operacyjnych realizujących zadan
 • Komunikatywność, odporność na stres, dobra dykcja i miły głos,
 • Znajomość obsługi komputera, znajomość obsługi urządzeń biurowych,
 • Mile widziana znajomość obsługi urządzeń łączności radiowej,
 • Mile widziana znajomość zagadnień z zakresu kolejnictwa.
Oferujemy:
 • Pracę na lata- 61% pracowników jest z nami na pokładzie powyżej 5 lat,
 • Stabilizację- zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę,
 • Produkty firmowe- ulgi na przejazdy kolejowe po okresie próbnym dla Ciebie i Twojej rodziny oraz wolny dzień z okazji Święta Kolejarza,
 • Szkolenia- możliwość uczestnictwa w szkoleniach z zakresu specyfiki pracy oraz umiejętności miękkich, możliwość dofinansowania do kursów językowych i studiów,
 • Rozwój - udział w licznych projektach w strukturach PKP S.A. mających realny wpływ na rozwój Grupy PKP - jednego z największych polskich pracodawców zatrudniającego ponad 75 tys. Pracowników,
 • Atmosferę- praca w zgranych zespołach zorientowanych na cel,
 • Benefity pozapłacowe- dofinansowanie do opieki medycznej, zajęć sportowo-rekreacyjnych, wypoczynku i wydarzeń kulturalnych.
Aplikując potwierdzasz zapoznanie się z niniejszą informacją:

Na podstawie przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: "ogólne rozporządzenie o ochronie danych") informujemy, że dane osobowe kandydatów do pracy w spółce "Polskie Koleje Państwowe Spółka Akcyjna" (dalej: PKP S.A.) z siedzibą w Warszawie, kod 02-305, Al. Jerozolimskie 142A, uzyskane w procesie rekrutacji lub przesłane poza tym procesem, będą przetwarzane wyłącznie w celu rekrutacji. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do rejestracji kandydata w procesie rekrutacji. Osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich poprawiania. Nadesłane dokumenty nie będą zwracane i będą przetwarzane przez okres 2 lat od daty ich wpłynięcia do PKP S.A. Kandydaci aplikując na stanowisko, proszeni są o zapoznanie się z informacją o przetwarzaniu danych osobowych kandydatów do pracy w PKP S.A. zawartą na stronie http://pkpsa.pl/pkpsa/kariera-w-pkp-sa/informacja-.html

PKP S.A. zastrzega sobie prawo skontaktowania się tylko z wybranymi kandydatami.

Aplikując na niniejsze stanowisko wyrażasz zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zawartych w Twoich dokumentach aplikacyjnych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesów rekrutacji zgodnie z przepisami ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

Nadesłanych ofert nie zwracamy.
Zastrzegamy sobie prawo kontaktu tylko z wybranymi kandydatami.