poszukuje kandydata do pracy na stanowisku:

Specjalista / Specjalistka w Biurze Inwestycji
Miejsce pracy: Warszawa
Zakres czynności:
 • współpraca z Koordynatorem Projektu przy realizacji zadań w ramach powierzonego procesu inwestycyjnego poprzez wsparcie przy przygotowywaniu wniosków na Zarząd wraz ze stosownymi uchwałami, udział w spotkaniach pomiędzy inwestorem a wykonawcami, przygotowywanie bieżącej korespondencji, monitorowanie postępu realizacji inwestycji, udział w pracach zespołów i komisji odbiorowych;
 • udział w przygotowywaniu dokumentów merytorycznych (SWZ, OPZ, wnioski zakupowe) dla planowanych postępowań przetargowych na wybór wykonawców prac projektowych, nadzoru inwestorskiego (Inżyniera Kontraktu) oraz na wybór wykonawców robót budowlanych, w tym realizacji w formule projektuj & buduj;
 • udział w komisjach przetargowych dla zadań realizowanych przez Biuro Inwestycji, w tym weryfikacja merytoryczna ofert, udzielanie odpowiedzi na pytania wykonawców;
 • właściwe gromadzenie w sposób uporządkowany prowadzonych spraw oraz dokonywanie archiwizacji spraw zakończonych
Oferujemy
 • praca na lata- 61% pracowników jest z nami na pokładzie powyżej 5 lat;
 • stabilizacja- zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę;
 • produkty firmowe- ulgi na przejazdy kolejowe dla Ciebie i Twojej rodziny oraz wolny dzień z okazji Dnia Kolejarza;
 • szkolenia- możliwość uczestnictwa w szkoleniach z zakresu specyfiki pracy oraz umiejętności miękkich, możliwość dofinansowania do kursów językowych i studiów;
 • rozwój- udział w licznych projektach w strukturach PKP S.A. mających realny wpływ na rozwój Grupy PKP - jednego z największych polskich pracodawców zatrudniającego ponad 75 tys. Pracowników;
 • atmosfera- praca w zgranych zespołach zorientowanych na cel;
 • benefity pozapłacowe- dofinansowanie do opieki medycznej, zajęć sportowo-rekreacyjnych i wypoczynku, wydarzeń kulturalnych.
Aplikując potwierdzasz zapoznanie się z niniejszą informacją:

Na podstawie przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: "ogólne rozporządzenie o ochronie danych") informujemy, że dane osobowe kandydatów do pracy w spółce "Polskie Koleje Państwowe Spółka Akcyjna" (dalej: PKP S.A.) z siedzibą w Warszawie, kod 02-305, Al. Jerozolimskie 142A, uzyskane w procesie rekrutacji lub przesłane poza tym procesem, będą przetwarzane wyłącznie w celu rekrutacji. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do rejestracji kandydata w procesie rekrutacji. Osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich poprawiania. Nadesłane dokumenty nie będą zwracane i będą przetwarzane przez okres 2 lat od daty ich wpłynięcia do PKP S.A. Kandydaci aplikując na stanowisko, proszeni są o zapoznanie się z informacją o przetwarzaniu danych osobowych kandydatów do pracy w PKP S.A. zawartą na stronie http://pkpsa.pl/pkpsa/kariera-w-pkp-sa/informacja-.html

PKP S.A. zastrzega sobie prawo skontaktowania się tylko z wybranymi kandydatami.

Aplikując na niniejsze stanowisko wyrażasz zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zawartych w Twoich dokumentach aplikacyjnych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesów rekrutacji zgodnie z przepisami ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

Nadesłanych ofert nie zwracamy.
Zastrzegamy sobie prawo kontaktu tylko z wybranymi kandydatami.
APLIKUJ TERAZ