Od nas dostaniesz:
 • Kartę sportową
 • Dostęp do wewnętrznego rynku pracy
 • Elastyczny czas pracy
 • Prywatną opiekę medyczną
 • Dostęp do kursów LinkedIn Learning
 • Atrakcyjne lokalizacje miejsca pracy

 

Zobacz, jak się u nas pracuje!

Specjalista(-ka) ds. zarządzania aktywami i pasywami

miejsce pracy: Warszawa, Nr ref.: ASZ/127/1022

Do Departamentu Skarbu poszukujemy osoby, która w roli Specjalisty(-ki) ds. zarządzania aktywami i pasywami będzie odpowiadać za:

 • Zarządzanie płynnością krótkoterminową Banku, m.in. rejestrowanie wypłat i spłat kredytów, przepływów z transakcji międzybankowych oraz sporządzanie raportów
 • Zarządzanie pozycją walutową Banku, w tym rejestrowanie transakcji przewalutowań związanych z operacjami na kredytach, kontrola bieżącej pozycji walutowej, sporządzanie tabeli kursowej
 • Zawieranie transakcji międzybankowych i klientowskich
 • Sporządzanie dokumentacji emisji obligacji
 • Negocjowanie transakcji FX z klientami i opiniowanie umów kredytowych
 • Aktualizowanie oferty stawek i cen w systemach informatycznych Banku
 • Udział w spotkaniach z kluczowymi klientami zewnętrznymi i wewnętrznymi oraz współpraca z innymi departamentami w zakresie wdrażania nowych produktów
 • Budowa i operacjonalizacja raportów danych rynkowych łącznie z omawianiem zmian, oraz wpływu na działalność Banku
Aplikuj, jeśli:
 • Interesujesz się funkcjonowaniem rynków finansowych
 • Masz za sobą pierwsze doświadczenia zdobywane w obszarze skarbu instytucji finansowej, ryzyka finansowego, stanowisk związanych z organizacją emisji papierów wartościowych lub analizą rynków kapitałowych
 • Posiadasz wykształcenie wyższe o profilu ekonomicznym
 • Umiesz wyszukiwać dane pochodzące z systemów informacyjnych (Bloomberg / Reuters), baz i hurtowni danych (Oracle)
 • Posługujesz się j. angielskim na poziomie bardzo dobrym (umożliwiającym analizę umów ramowych, komunikację z klientem, rozumienie analiz i informacji rynkowych)
 • Jesteś osobą komunikatywną, lubisz pracę w zespole, chętnie się uczysz
 • Posiadasz rozwinięte umiejętności analityczne i lubisz wykonywać zadania analityczne
Nasza propozycja to:
 • Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę w mBanku Hipotecznym
 • Możliwość dołączenia i poznania departamentu, który koncentruje się na emisji listów zastawnych uzupełniających profil finansowania Grupy mBanku, bieżącym zarządzaniu płynnością oraz ryzykiem finansowym mBH
 • Możliwość współpracy z wyjątkowymi specjalistami z dużym doświadczeniem w swoich dziedzinach, w zespole, który tworzą ludzie zaangażowani, otwarci i kreatywni
 • Interesującą, samodzielną i pełną wyzwań prace, przy ciekawych projektach
 • Bogaty pakiet socjalny składający się m.in. z: prywatnej opieki zdrowotnej, karty sportowej, funduszu socjalnego, narzędzi do zwinnej nauki, bezpłatnego dostępu do Linkedin Learning
 • Możliwość pracy w modelu hybrydowym
 • Mobilne narzędzia do nauki oraz rozwoju kompetencji
Czym jeszcze zajmuje się zespół, do którego dołączysz?

 

Departament Skarbu w mBanku Hipotecznym odpowiada za analizę rynku dłużnych papierów wartościowych, rynek walutowy oraz rynek stopy procentowej. Zespół odpowiada za proces planowania struktury bilansu oraz rachunku wyników Banku oraz zapewnienie spójnej informacji zarządczej na potrzeby Zarządu Banku, linii biznesowych i Grupy mBanku.

Od nas dostaniesz:
 • Kartę sportową
 • Dostęp do wewnętrznego rynku pracy
 • Elastyczny czas pracy
 • Prywatną opiekę medyczną
 • Dostęp do kursów LinkedIn Learning
 • Atrakcyjne lokalizacje miejsca pracy

 

APLIKUJ TERAZ