Instytut Badań Edukacyjnych (IBE) jest placówką badawczą prowadzącą interdyscyplinarne badania naukowe oraz projekty wdrożeniowe dotyczące funkcjonowania i efektywności systemu edukacji w Polsce, a także powiązań edukacji z rynkiem pracy. Instytut uczestniczy w krajowych i międzynarodowych projektach badawczych i wdrożeniowych, przygotowuje raporty, sporządza ekspertyzy oraz pełni funkcje doradcze. W Instytucie pracuje ponad 430 osób zajmujących się edukacją i rynkiem pracy, w tym uczeniem się przez całe życie. Zatrudniamy socjologów, psychologów, pedagogów, ekonomistów i politologów. Nasi pracownicy to w większości wybitni specjaliści w swoich dziedzinach, posiadający bogate doświadczenie zawodowe obejmujące prace badawcze i wdrożeniowe, współpracę  z partnerami społecznymi, w tym biznesem, a także pracę dydaktyczną, pracę w administracji publicznej, marketingowych organizacjach badania rynku i opinii oraz organizacjach pozarządowych.

W związku z rozwojem Instytutu Badań Edukacyjnych (IBE) i realizacją nowych zadań, Instytut Badań Edukacyjnych aktualnie poszukuje osoby na stanowisko:
Specjalista / Specjalistka ds. seminariów
Miejsce pracy: Warszawa
Główne obowiązki:
 • organizacja oraz raportowanie przełożonemu wyników działań w zakresie przeprowadzonych spotkań/ seminariów/warsztatów IBE;
 • współpraca z podwykonawcami (np. firmą seminaryjną, firmą cateringową, powielarnią itd.);
 • przygotowywanie, we współpracy z ekspertami merytorycznymi, kompletu materiałów merytorycznych oraz narzędzi wykorzystywanych w czasie realizacji spotkań / seminariów/ warsztatów IBE;
 • opracowanie merytoryczne ankiet poseminaryjnych oraz ich analiza;
 • aktualizacja budżetów wyznaczonych na realizację wydarzeń;
 • tworzenie oraz wprowadzanie treści na stronę internetową;
 • zbieranie informacji oraz tworzenie aktualnej bazy podmiotów/instytucji;
 • współtworzenie wkładu merytorycznego niezbędnego do stworzenia dokumentacji przetargowej na działania związane z działaniami edukacyjnymi (SIWZ, OPZ itp.);
 • nadzór nad właściwą realizacją powierzonej umowy z podwykonawcą.

Za zgodą pracownika, w ramach posiadanych przez niego umiejętności, może on być skierowany do wzięcia udziału w wydarzeniu, podróży służbowej lub innego rodzaju aktywności w ramach innego przedsięwzięcia lub projektu IBE.

Wymagania wobec kandydatów i kandydatek:
 • wykształcenie: średnie, preferowane wyższe;
 • minimum 2-letnie doświadczenie zawodowe,
 • minimum 1-rok doświadczenia w kompleksowej realizacji oraz koordynacji wydarzeń kulturalnych / edukacyjnych;
 • bardzo dobra znajomość pakietu MS Office, w szczególności Excel;
 • umiejętność współpracy z podmiotami zewnętrznymi;
 • chęć do pracy w dynamicznie zmieniających się warunkach;
 • odpowiedzialność za powierzone zadania;
 • otwartość i zaangażowanie.
Mile widziana:
 • znajomość zasad przygotowywania dokumentacji przetargowej.
Oferujemy:
 • pakiet benefitów: świadczenia w ramach ZFŚS, karta Medicover Sport;
 • możliwość korzystania na preferencyjnych warunkach z ubezpieczenia grupowego oraz prywatnej opieki medycznej;
 • parking dla pracowników;
 • zatrudnienie w instytucie badawczym o długiej tradycji i bogatym doświadczeniu.
Dostępność

Instytut Badań Edukacyjnych jest pracodawcą równych szans w zatrudnieniu. Aplikacje rozważane są z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

 

Jeśli Pani/Pan jest osobą z niepełnosprawnością, może skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu. Prosimy wraz z dokumentami aplikacyjnymi złożyć kopię dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

 

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Instytucie Badań Edukacyjnych, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, był mniejszy niż 6%.


Warunki zatrudnienia:
 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę (pierwsza umowa na okres próbny, a następna umowa na czas określony);
 • miejsce wykonywania pracy: Warszawa;
 • wymiar etatu: pełny etat;
 • wynagrodzenie zasadnicze miesięczne: 7 000,00 zł brutto;
 • system czasu pracy: podstawowy.
APLIKUJ TERAZ