W Trebbi Polska nasi specjaliści zajmują się zarządzaniem inwestycją od powstania projektu poprzez etap projektowania wykonawczego, aż po budowę. Zobowiązujemy się udzielić wsparcia Klientowi w nawiązywaniu współpracy z członkami zespołu projektowego i władzami oraz w nadzorowaniu kolejnych etapów projektu, by upewnić się, że prace zostaną ukończone zgodnie z wytycznymi i w ramach uzgodnionego budżetu. Bierzemy pełną odpowiedzialność za realizację projektu oferując usługi z zakresu audytu technicznego due diligence, zarządzania projektami i budową. Jesteśmy lojalni wyłącznie wobec naszego Klienta, bez konfliktu interesów z jakimkolwiek członkiem zespołu projektowego. 

Specjalista / Specjalistka ds. Ochrony Środowiska
Miejsce pracy: Warszawa
Zakres obowiązków
 • Samodzielne sporządzanie raportów Faza I oceny oddziaływania na środowisko (ESAI): badania studialne informacji historycznych i prawnych, konsultacje na temat kluczowych uregulowań środowiskowych oraz ocena wyników badań zanieczyszczeń (ESA II)
 • Kontrola/nadzór nad opracowywaniem Kart Informacyjnych Przedsięwzięcia przez inne podmioty
 • Kontrola/nadzór nad pozyskiwaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przez inne podmioty
 • Kontrola/nadzór nad przygotowaniem Raportów i prognoz o oddziaływaniu na środowisko przez inne podmioty (umiejętność samodzielnego przygotowania tych dokumentów będzie dodatkowym atutem)
 • Sporządzanie odpowiedzi na wezwania do uzupełnień wniosku
 • Sporządzanie pism urzędowych
 • Wyszukanie i analiza podwykonawców na zlecenie przełożonego
 • Ścisła współpraca z zespołami na różnych projektach prowadzonych przez firmę
 • Raportowanie z postępów prac i zagrożeń realizacji projektów
Wymagania:
 • Wykształcenie wyższe kierunkowe (biologia, geografia, ochrona środowiska, leśnictwo)
 • Znajomość przepisów ustawy o ochronie przyrody, Prawa Ochrony Środowiska
 • Ogólna znajomość polskiej flory i fauny
 • Umiejętność redagowania pism firmowych i urzędowych
 • Samodzielność i zdolności organizacyjne
 • Umiejętność pracy w zespołach jednocześnie, skrupulatność, systematyczność
 • Znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym komunikację z klientem oraz sporządzanie dokumentacji w ramach swoich obowiązków w tym języku 
 • Znajomość certyfikacji BREEAM/LEED/WELL będzie dodatkowym atutem 
 • Umiejętność przygotowania KIP, raportów i prognoz środowiskowych, planów remediacji oraz uzyskania decyzji środowiskowych będzie dodatkowym atutem
Oferujemy:
 • Ciekawą pracę w dynamicznie rozwijającej się firmie z profesjonalnym i doświadczonym zespołem, gdzie każdy pracownik jest istotną częścią firmy
 • Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę lub B2B
 • Możliwość rozwoju osobistego oraz usługi środowiskowej w organizacji
 • Kartę Multisport, grupowe ubezpieczenie na życie, pakiet zdrowotny 
 • Otwartość na autorskie pomysły mające na celu usprawnienie i wzrost efektywności zespołu oraz usługi świadczonych przez firmę
 • Współpracę z zespołem świadczącym szerokorozumiane usługi ESG
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
APLIKUJ TERAZ