Polski Związek Tenisa Stołowego jest organizacją sportową zajmującą się prowadzeniem rozgrywek oraz popularyzacją tenisa stołowego w Polsce.

Specjalista / Specjalistka ds. dotacji publicznych
Miejsce pracy: Warszawa

Zadania:
 • przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej;
 • monitoring poprawności wydatkowania środków zgodnie z umową;
 • terminowe przygotowywanie aktualizacji wniosków, planów po zmianach oraz ich rozliczanie;
 • bieżący kontakt z podwykonawcami projektów;
 • obsługa administracyjna dokumentów projektowych oraz ich archiwizacja.
Wymagania:
 • znajomość programów finansowych realizowanych przez MSiT;
 • doświadczenie w nadzorowaniu budżetów i harmonogramów;
 • znajomość MS Office, a w szczególności MS Excel;
 • znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym;
 • dokładność i skrupulatność;
 • umiejętność pracy w zespole.
Oferujemy:
 • stabilne warunki zatrudnienia;
 • wynagrodzenie adekwatne do posiadanych umiejętności i kompetencji;
 • możliwość rozwoju zawodowego, udziału w szkoleniach i kursach;
 • interesującą i odpowiedzialną praca w ciekawym środowisku;
 • przyjazną atmosferę pracy.
Wysyłając zgłoszenie rekrutacyjne do Polskiego Związku Tenisa Stołowego w Warszawie (Pracodawca, Administrator danych), zgadzasz się na przetwarzanie przez Pracodawcę/Administratora danych Twoich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym w celu przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu.

Jeżeli chcesz, aby Twoje CV zostało wykorzystane podczas innych rekrutacji prowadzonych przez tego Pracodawcę, umieść dodatkowo w CV następującą zgodę: „Zgadzam się na przetwarzanie przez Polski Związek Tenisa Stołowego z siedzibą w Warszawie danych osobowych zawartych w moim zgłoszeniu rekrutacyjnym dla celów przyszłych rekrutacji.”.

Administratorem Twoich danych osobowych jest Polski Związek Tenisa Stołowego z siedzibą w Warszawie przy ul. Puławskiej 300, 02-819 Warszawa. Administrator wyznaczył osobę odpowiedzialną za ochronę danych osobowych, z którym może się Pani/Pan skontaktować w sprawach związanych z ochroną danych osobowych, w następujący sposób:
a. pod adresem poczty elektronicznej: iod@pzts.pl
b. pisemnie na adres siedziby Administratora.

Przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywa się w celu prowadzenia rekrutacji. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w związku z art.. 221 Kodeksu Pracy a w pozostałym zakresie art. 6 ust 1 lit a) RODO czyli zgoda.Więcej informacji zgodnie z art. 13 RODO znajdziesz w siedzibie Administratora.