Muzeum Warszawy poszukuje


Specjalista / Specjalistka ds. administracyjnych

Dział Administracyjno-Techniczny


Miejsce pracy: Warszawa

Nr Ref.: SA_4AT/2023

Jeśli jesteś osobą komunikatywną, systematyczną, cenisz pracę z ludźmi i nie boisz się wyzwań to szukamy właśnie Ciebie!

 

Zakres obowiązków:
 • prowadzenie dokumentacji administracyjnej Muzeum
 • przygotowywanie projektów umów na usługi pozostające w gestii Działu Administracyjno-Technicznego
 • prowadzenie bieżącej korespondencji w zakresie dotyczącym ww. umów
 • bieżący nadzór nad realizacją umów z zakresu zadań realizowanych przez Dział Administracyjno-Techniczny
 • przygotowywanie wniosków zakupowych dotyczących ww. umów
 • sporządzanie informacji, sprawozdań o stanie majątku i czynnościach związanych z jego utrzymaniem
 • koordynacja raportów składanych do Warszawskiej Grupy Zakupowej i innych z zakresu Energii Elektrycznej i  Energii Cieplnej
 • prowadzenie rejestru wyposażenia Muzeum, w tym środków trwałych (w porozumieniu z Działem Finansów i Księgowości)
 • opisywanie faktur za dostawy, wynajem ubezpieczenia oraz inne usługi realizowane z budżetu Działu Administracyjno-Technicznego
 • sporadyczne w sytuacjach nadzwyczajnych (tylko i wyłącznie na wyraźne polecenie przełożonego) zgłaszanie usterek, awarii serwisom technicznym
Nasze wymagania niezbędne:
 • wykształcenie min. średnie
 • minimum 3 lata stażu pracy na podstawie umowy o pracę
 • obsługa komputera: Internet, MS Office: Word, Excel
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych
Mile widziane:
 • wykształcenie wyższe
 • doświadczenie w pracy w instytucji kultury lub w jednostkach sektora publicznego
 • znajomość procedur zamówień publicznych
 • znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym
 • uczciwość, komunikatywność, rzetelność, umiejętność pracy w zespole
Co oferujemy:
 • zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy
 • wynagrodzenie całkowite w miesięcznej kwocie brutto 4 600 zł – 5 600 zł (w zależności od posiadanego stażu pracy)
 • możliwość rozwoju zawodowego
 • podnoszenie kwalifikacji zawodowych poprzez szkolenia, kursy
 • świadczenia pozapłacowe np. karta multisport
 • darmowe bilety wstępu do państwowych muzeów w Polsce
Na aplikacji prosimy o dopisanie klauzuli:„Potwierdzam prawdziwość powyższych danych i zgadzam się na przetwarzanie i administrowanie moimi danymi, które podałem/łam do wiadomości i celów rekrutacji pracowników. Podanie danych jest dobrowolne. Jednocześnie wyrażam zgodę na podejmowanie czynności mających na celu weryfikację prawdziwości przekazanych przeze mnie dokumentów i informacji w nich zawartych.”
APLIKUJ TERAZ