Muzeum Warszawy ogłasza nabór na stanowisko:


Specjalista / Specjalistka ds. Administracyjnych

Dział Administracyjno-Serwisowy


Miejsce pracy: Warszawa

Nr Ref.: SA_4.AS/2024

Jeśli jesteś osobą komunikatywną, systematyczną, cenisz pracę z ludźmi i nie boisz się wyzwań to szukamy właśnie Ciebie!

 

Zakres obowiązków:
 • prowadzenie dokumentacji administracyjnej Muzeum
 • bieżąca obsługa administracyjna Muzeum i jego oddziałów w zakresie zadań realizowanych przez Dział Administracyjno-Serwisowy
 • przygotowywanie projektów umów na wynajem, dostawy, ubezpieczenia i usługi pozostające w gestii Działu Administracyjno-Serwisowego
 • prowadzenie bieżącej korespondencji w zakresie dotyczącym ww. umów
 • bieżący nadzór nad realizacją umów z zakresu zadań realizowanych przez Dział Administracyjno-Techniczny
 • przygotowywanie wniosków zakupowych dotyczących ww. umów
 • opisywanie faktur za dostawy, wynajem ubezpieczenia oraz inne usługi realizowane z budżetu Działu Administracyjno-Technicznego
 • prowadzenie gospodarki kluczami Muzeum
 • sporządzanie informacji, sprawozdań o stanie majątku i czynnościach związanych z jego utrzymaniem
 • prowadzenie rejestru wyposażenia Muzeum, w tym środków trwałych (w porozumieniu z Działem Finansów i Księgowości)
 • prowadzenie wszelkich spraw dotyczących eksploatacji nieruchomości zajmowanych przez Muzeum
 • koordynowanie i odpowiedzialność za administracyjne przygotowanie imprez organizowanych w siedzibie głównej Muzeum oraz współpraca w tym zakresie z innymi komórkami organizacyjnymi
 • koordynowanie i odpowiedzialność za bieżące usuwanie usterek zgłaszanych przez pracowników i pracowniczki oraz zwiedzających wystawy znajdujące się w siedzibie głównej Muzeum
 • prowadzenie spraw związanych z badaniem jakości wody we wszystkich lokalizacja Muzeum
 • przygotowywanie sprawozdań na potrzeby własne i podmiotów zewnętrznych
Nasze wymagania niezbędne:
 • min. rok stażu pracy lub doświadczenia zawodowego na podobnym stanowisku
 • dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia
 • obsługa komputera: MS Office - Word, Excel; Internet
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych
Mile widziane:
 • dyplom ukończenia studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich na kierunku związanym z administracją
 • znajomość języków obcych
 • znajomość ustawy Prawo Zamówień Publicznych
 • umiejętność ustalania priorytetów, pracowitość, dokładność, uczciwość, punktualność, odpowiedzialność
Co oferujemy:
 • zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy w oparciu o umowę o pracę
 • wynagrodzenie całkowite w miesięcznej kwocie brutto w przedziale 5 200 – 6 200 zł (w zależności od stażu pracy)
 • możliwość rozwoju zawodowego
 • podnoszenie kwalifikacji zawodowych poprzez szkolenia, kursy
 • świadczenia pozapłacowe np. karta multisport na preferencyjnych warunkach, dofinansowanie do różnych form wypoczynku, dofinansowanie do działalności kulturalno-oświatowej i imprez sportowo-rekreacyjnych
 • darmowe bilety wstępu do państwowych muzeów w Polsce
Na aplikacji prosimy o dopisanie klauzuli:„Potwierdzam prawdziwość powyższych danych i zgadzam się na przetwarzanie i administrowanie moimi danymi, które podałem/łam do wiadomości i celów rekrutacji pracowników. Podanie danych jest dobrowolne. Jednocześnie wyrażam zgodę na podejmowanie czynności mających na celu weryfikację prawdziwości przekazanych przeze mnie dokumentów i informacji w nich zawartych.”
APLIKUJ TERAZ