Instytut Badań Edukacyjnych (IBE) jest placówką badawczą prowadzącą interdyscyplinarne badania naukowe oraz projekty wdrożeniowe dotyczące funkcjonowania i efektywności systemu edukacji w Polsce, a także powiązań edukacji z rynkiem pracy. Instytut uczestniczy w krajowych i międzynarodowych projektach badawczych i wdrożeniowych, przygotowuje raporty, sporządza ekspertyzy oraz pełni funkcje doradcze. W Instytucie pracuje ponad 430 osób zajmujących się edukacją i rynkiem pracy, w tym uczeniem się przez całe życie. Zatrudniamy socjologów, psychologów, pedagogów, ekonomistów i politologów. Nasi pracownicy to w większości wybitni specjaliści w swoich dziedzinach, posiadający bogate doświadczenie zawodowe obejmujące prace badawcze i wdrożeniowe, współpracę  z partnerami społecznymi, w tym biznesem, a także pracę dydaktyczną, pracę w administracji publicznej, marketingowych organizacjach badania rynku i opinii oraz organizacjach pozarządowych.

W związku z rozwojem Instytutu Badań Edukacyjnych (IBE) i realizacją nowych zadań poszukujemy osoby na stanowisko: 
Specjalista / Specjalistka ds. administracyjno – organizacyjnych
Miejsce pracy: Warszawa
Główne obowiązki:
 • organizacja podróży służbowych pracowników;
 • rozliczanie dokumentacji związanej z delegacją pracowników;
 • bieżąca obsługa administracyjna pracowników w zakresie przepływu dokumentów; prowadzenie dokumentacji oraz korespondencji wewnętrznej oraz zewnętrznej związanej z realizacją powierzonych zadań;
 • prowadzenie spraw/ umów związanych z zamówieniem usług zewnętrznych;
 • realizacja bieżących zadań zespołu;
 • wykonywanie innych zadań w ramach stanowiska zgodnie z poleceniami przełożonego.
Wymagania wobec kandydatów i kandydatek:
 • wykształcenie minimum średnie, mile widziane wyższe;
 • minimum roczne doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku;
 • teoretyczna i praktyczna znajomość zasad prowadzenia dziennika korespondencji przychodzącej i wychodzącej;
 • umiejętność przygotowywania pism i dokumentacji;
 • bardzo dobra umiejętność obsługi pakietu MS Office i urządzeń biurowych;
 • umiejętność pracy w zespole oraz dobra organizacja pracy;
 • uczciwość, samodzielność, odpowiedzialność, asertywność.
Oferujemy:
 • pakiet benefitów: świadczenia w ramach ZFŚS, karta Medicover Sport;
 • możliwość korzystania na preferencyjnych warunkach z ubezpieczenia grupowego oraz ubezpieczenia medycznego; 
 • parking dla pracowników;
 • pracę w zespole dzielącym się wiedzą.
Dostępność

Instytut Badań Edukacyjnych jest pracodawcą równych szans w zatrudnieniu. Aplikacje rozważane są z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

 

Jeśli Pani/Pan jest osobą z niepełnosprawnością, może skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu. Prosimy wraz z dokumentami aplikacyjnymi złożyć kopię dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

 

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Instytucie Badań Edukacyjnych, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, był mniejszy niż 6%.

 

Warunki zatrudnienia:
 • zatrudnienie na umowę o pracę;
 • wymiar etatu: 1.0;
 • wynagrodzenie zasadnicze: 6 500,00 – 6 800,00 zł brutto miesięcznie, w zależności od kwalifikacji i doświadczenia kandydata;
 • umowa na okres próbny z perspektywą zawarcia umowy na czas określony;
 • system czasu pracy: podstawowy.
APLIKUJ TERAZ