Centrum Nauki Kopernik

poszukuje osoby do pracy w Pracowni Wydarzeń na stanowisku:

Specjalista – Koordynator działań programowych
Warszawa

w ramach projektu SOWA – Strefy Odkrywania Wyobraźni i Aktywności

 

Inicjatywa „SOWA - Strefy Odkrywania, Wyobraźni i Aktywności” finansowana jest w ramach dotacji Ministra Edukacji i Nauki, na podstawie umowy Nr 1/CNK-SOWA/2021 z dnia 2 marca 2021 r. w sprawie uruchomienia przez Centrum Nauki Kopernik 32 lokalnych Stref Odkrywania, Wyobraźni i Aktywności (SOWA) w latach 2021-2025.

Zakres obowiązków:
 • Koordynacja działań programowych we współpracy z organizacjami, które przystąpiły do Inicjatywy Strefy Odkrywania, Wyobraźni i Aktywności – SOWA
 • Koordynacja wyznaczonych wydarzeń oraz aktywności realizowanych w przestrzeni wystaw Centrum Nauki Kopernik
 • Opracowanie programu oraz koordynacja stanowisk Centrum Nauki Kopernik podczas działań realizowanych poza siedzibą centrum lub online (m.in. festiwale oraz pikniki naukowe)
 • Tworzenie i wdrażanie nowych działań programowych
 • Zakup materiałów i sprzętu niezbędnego do realizacji koordynowanych działań,
 • Wsparcie Pracowni Wydarzeń w realizacji innych działań programowych
Aplikuj, jeśli posiadasz:
 • Minimum dwuletnie doświadczenie w koordynacji wydarzeń/projektów z zakresu popularyzacji nauki i/lub edukacji nieformalnej
 • Bardzo dobrą organizację pracy własnej
 • Znajomość oferty programowej CNK
 • Czynne prawo jazdy kat. B oraz gotowość do częstych podróży służbowych
 • Wykształcenie wyższe
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie min. B2
 • Komunikatywność oraz umiejętność współpracy w zespole
 • Umiejętność dostosowania się do zmieniających się warunków
 • Odpowiedzialność i inicjatywa w podejmowaniu działań

Mile widziane:

 • Wykształcenie wyższe w obszarze nauk społecznych
 • Znajomość środowiska związanego z komunikacją naukową i/lub edukacją
Oferujemy:
 • Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę
 • Realny wpływ na program organizowanych wydarzeń
 • Współpraca w przyjaznej atmosferze w zgranym i kreatywnym zespole
 • Zapewniamy benefity pracownicze (prywatna opieka medyczna, dofinansowanie karty Multisport, dofinansowanie nauki języka obcego, vouchery do CNK, dostęp do Legimi, świadczenia z ZFŚS)

W aplikacji prosimy o umieszczenie klauzuli: „Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Centrum Nauki Kopernik moich danych osobowych w celach związanych z przeprowadzeniem procesu rekrutacyjnego. Zostałam/łem poinformowana/y, że administratorem danych osobowych jest Centrum Nauki Kopernik z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy 00-390) przy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 20. Oświadczam, iż jestem świadoma/y prawa do wglądu do swoich danych, prawa poprawiania danych oraz prawa do żądania usunięcia danych, a dane zostały podane dobrowolnie.”

Zgłoszenia bez załączonej powyższej klauzuli nie będą rozpatrywane.
Zastrzegamy sobie prawo do odpowiedzi na wybrane zgłoszenia.


1. Informujemy, ze administratorem podanych w zgłoszeniu rekrutacyjnym danych osobowych jest Centrum Nauki Kopernik z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy 00-390) przy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 20 (dalej jako „CNK”).

2. Te dane osobowe, które zostały wymienione w Kodeksie Pracy, przetwarzamy na podstawie przepisów prawa. Podstawą przetwarzania pozostałych danych jest art. 6 ust. 1 lit. a) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. tj. zgoda osoby, której dane dotyczą.

3. Dane zbierane są w celu realizacji danego procesu rekrutacyjnego, a w przypadku wyrażenia odrębnej zgody, także w celu realizacji przyszłych procesów rekrutacyjnych prowadzonych przez CNK.

4. Dane przetwarzane będą przez okres do 3 miesięcy od momentu zakończenia procesu rekrutacyjnego, a w przypadku wyrażenia odrębnej zgody na udział w przyszłych rekrutacjach prowadzonych przez CNK, przez okres 12 miesięcy od dnia przesłania zgłoszenia.

5. Informujemy, że podane w zgłoszeniu dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom świadczącym usługi na rzecz CNK oraz podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.

6. Przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.

7. Ponadto informujemy o przysługującym Pani/Panu prawie do cofnięcia w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie danych, w formie pisemnej lub drogą elektroniczną na adres e-mail: rekrutacja@kopernik.org.pl co nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed cofnięciem zgody.

8. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne przy czym jest warunkiem niezbędnym do uczestniczenia w procesie rekrutacyjnym. W przypadku niepodania danych, nie będzie możliwy udział w prowadzonym przez CNK procesie rekrutacyjnym.

10. Decyzje dotyczące podanych w zgłoszeniu rekrutacyjnym danych osobowych nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany.

11. Kontakt z CNK, w tym z osobą realizująca w CNK obowiązki inspektora ochrony danych, możliwy jest w formie pisemnej na adres podany w pkt. 1 powyżej, lub w formie elektronicznej na adres e-mail: rekrutacja@kopernik.org.pl.


Więcej o Centrum Nauki Kopernik i projekcie SOWA na www.kopernik.org.pl


Inicjatywa „SOWA - Strefy Odkrywania, Wyobraźni i Aktywności” finansowana jest w ramach dotacji Ministra Edukacji i Nauki, na podstawie umowy Nr 1/CNK-SOWA/2021 z dnia 2 marca 2021 r. w sprawie uruchomienia przez Centrum Nauki Kopernik 32 lokalnych Stref Odkrywania, Wyobraźni i Aktywności (SOWA) w latach 2021-2025.

APLIKUJ TERAZ