Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa powstała w 1994 r. w celu wspierania rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich. Jesteśmy największą Agencją płatniczą w Europie. Zajmujemy się wdrażaniem instrumentów współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej oraz udzielamy pomocy ze środków krajowych. Zatrudniamy ponad 11 tys pracowników w całej Polsce. Naszym pracownikom oferujemy stałe zatrudnienie, przejrzyste zasady wynagradzania, możliwości rozwoju zawodowego i podnoszenia kwalifikacji.

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
poszukuje kandydata do pracy na stanowisku:

Specjalista / Główny Specjalista w Departamencie Baz Referencyjnych i Kontroli Terenowych
Miejsce pracy: Warszawa
Nr ref.: ARiMR/DBRiKT/90/22

Stanowisko pracy ds. aktualizacji i eksploatacji baz referencyjnych LPIS/GIS

 

Liczba poszukiwanych kandydatów/ wymiar etatu: 1 osoba/1 etat – umowa o pracę na czas określony w celu zastępstwa pracownika

 

Oferujemy:
 • stabilną pracę za atrakcyjne wynagrodzenie,
 • stałe zatrudnienie,
 • nowoczesne technologie,
 • szkolenia merytoryczne i językowe,
 • dodatek za wieloletnią pracę (5-20%) uzależniony od posiadanego stażu pracy,
 • nagrody motywacyjne, „trzynastą pensję”,
 • świadczenia socjalne.
Główne obowiązki:
 • Realizacja prac związanych z procesem przetwarzania i aktualizacji danych przestrzennych.
 • Tworzenie i aktualizacja procedur oraz niezbędnej dokumentacji w zakresie właściwości Wydziału.
 • Prace związane z postępowaniami audytowymi w zakresie systemu informacji przestrzennej.
 • Opracowywanie sprawozdawczości z działania wewnętrznej komórki organizacyjnej w zakresie powierzonych zadań.
 • Prace analityczne związane z modyfikacją systemów informacji przestrzennych, w szczególności w zakresie baz referencyjnych Systemu Identyfikacji Działek Rolnych LPIS/GIS.
 • Udział w nadzorze i monitorowaniu biur powiatowych i oddziałów regionalnych w zakresie prawidłowości aktualizacji baz referencyjnych LPIS.
 • Prace związane z systemem informacji przestrzennej oraz realizacją procesu kontroli administracyjnych przy wykorzystaniu narzędzi GIS.
 • Obsługa organizacyjna i merytoryczna zadań związanych z budową, modernizacją i aktualizacją baz referencyjnych LPIS/GIS.
Wymagania konieczne:
 • Wykształcenie wyższe kierunek geodezja, informatyka lub pokrewne,
 • Udokumentowany roczny staż pracy,
 • Umiejętność obsługi aplikacji służących do analizy danych geograficznych,
 • Praktyczna znajomość przynajmniej jednego oprogramowania GIS (ArcGIS, QGIS etc.),
 • Bardzo dobra znajomość obsługi komputera (Windows, MS Office: Excel, Outook, Power Point, Access),
 • Znajomość języka angielskiego umożliwiająca czytanie dokumentacji technicznej,
 • Umiejętność pracy z danymi przestrzennymi w środowisku bazodanowym danych będą dodatkowym atutem.
Wymagania pożądane:
 • kreatywność, zaangażowanie, samodzielność.
APLIKUJ TERAZ