Akademia Leona Koźmińskiego jest samodzielną, niezależną finansowo uczelnią wyższą o pełnych prawach akademickich, założoną w 1993 roku i zlokalizowaną w sercu Europy. Oferta uczelni obejmuje różnorodne programy studiów licencjackich, magisterskich, podyplomowych, MBA oraz doktoranckich. Uczelnia uzyskała polskie i uznane na świecie akredytacje, w tym potrójną koronę akredytacji EQUIS, AACSB, AMBA. Zajmuje także wiodące miejsca w światowych i krajowych rankingach edukacyjnych, potwierdzających wysoką jakość kształcenia i działalności naukowo-badawczej. Od 2009 roku Akademia Leona Koźmińskiego nieprzerwanie znajduje się w rankingach „Financial Times” (FT), obejmujących najlepsze uczelnie biznesowe z całego świata.

Akademia Leona Koźmińskiego prowadzi rekrutację na stanowisko:
Specjalista ds. Obsługi projektów naukowych
Miejsce pracy: Warszawa
Nr ref.: 12/ADM/BBNiRK/24
Biuro ds. Badań Naukowych i Rozwoju Kadry

 

Główne obowiązki:
 • kompleksowa obsługa projektów naukowo-badawczych obejmująca:
  • doradztwo w zakresie możliwości pozyskiwania finansowania na działalność naukową,
  • wsparcie w przygotowaniu wniosków grantowych finansowanych z środków krajowych i zagranicznych,
  • administracyjno - finansowe wsparcie w bieżącej realizacji projektów,
  • przygotowywanie dokumentów, m.in. regulaminów, zapytań ofertowych, umów cywilnoprawnych itp.,
  • monitorowanie wykonalności projektów (budżetu, harmonogramu) oraz ich rozliczanie,
  • przygotowywaniem sprawozdawczości projektowej, tj.: wnioski o płatność, raporty okresowe.
 • kontakt z instytucjami finansującymi,
 • współpraca w ramach realizacji projektu z pracownikami naukowymi, działami finansowo-księgowymi i innymi komórkami organizacyjnymi zaangażowanymi w realizację i obsługę projektu,
 • wyszukiwanie nowych możliwości finansowania działalności naukowo-badawczej.
Wymagania:
 • wykształcenie wyższe,
 • doświadczenie w pracy projektowej, zwłaszcza w zakresie projektów naukowo-badawczych,
 • mile widziane doświadczenie w pracy projektowej realizowanej ze środków europejskich,
 • znajomości języka angielskiego w stopniu umożliwiającym swobodną komunikację w mowie i piśmie (co najmniej B2 zgodnie z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego),
 • dobra znajomość pakietu Ms Office (w szczególności Excel, Word, Teams),
 • umiejętności analitycznego myślenia, otwartość na zmiany,
 • umiejętności planowania i organizacji pracy własnej, ustalania priorytetów,
 • komunikatywność i umiejętność pracy w zespole.
Oferujemy:
 • umowa o pracę w ramach pełnego etatu, stacjonarnie, częściowo zdalnie.
 • pracę w uznanej Uczelni rozpoznawanej na rynku edukacyjnym w Polsce i zagranicą,
 • możliwość udziału w wyjazdach zagranicznych organizowanych przez uczelnie partnerskie,
 • możliwość podjęcia studiów w ALK na preferencyjnych warunkach finansowych,
 • możliwość rozwoju zawodowego, udziału w szkoleniach, w tym w kursach językowych,
 • bezpłatny pakiet prywatnej opieki medycznej,
 • benefity w ramach świadczeń socjalnych,
 • praca w dogodnej lokalizacji i w nowoczesnym budynku.
Uprzejmie informujemy, że przesyłając zgłoszenie rekrutacyjne zgadza się Pani/Pan na przetwarzanie przez Akademię Leona Koźmińskiego, ul. Jagiellońska 59, 03-301 Warszawa, Pani/Pana danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym w celu realizacji procesu rekrutacji, prowadzonego przez Akademię Leona Koźmińskiego, na stanowisko wskazane w ogłoszeniu, przez czas trwania rekrutacji.

Zastrzegamy sobie możliwość odpowiedzi na wybrane zgłoszenia.