AMW TBS „KWATERA” Sp. z o.o.
AMW Towarzystwo Budownictwa Społecznego „KWATERA” Sp. z o.o.
 
Obecnie poszukuje pracownika na stanowisko:
Specjalista ds. zarządzania nieruchomościami
Specjalista ds. zarządzania nieruchomościami
Miejsce pracy: mazowieckie / Warszawa
Opis stanowiska
 • Obsługa nieruchomości zasobu własnego Spółki, Skarbu Państwa, internatów i kwater internatowych.
 • Wsparcie Oddziałów Terenowych na poziomie biura Spółki w zakresie bieżącej obsługi nieruchomości.
 • Weryfikacja zarządzanych powierzchni nieruchomości.
 • Monitorowanie uwag i skarg lokatorów zarządzanych nieruchomości, nadzór na udzielaniem odpowiedzi.
 • Udział w zespołach zadaniowych.
 • Przygotowywanie postępowań przetargowych dotyczących świadczenia usług na zasobach nieruchomości.
 • Uczestniczenie w komisjach przetargowych.
 • Kwartalna weryfikacja wniosków do 130 000 zł.
 • Rejestracja umów oraz bieżąca aktualizacja rejestru obowiązujących umów.
 • Przygotowywanie projektów wniosków na Zarząd, do Rady Nadzorczej, Zgromadzenia Wspólników.
 • Współudział w przygotowywaniu projektów umów o zarządzanie zasobem nieruchomości.
 • Prowadzenie korespondencji z podmiotami zewnętrznymi.
 • Współdziałanie z innymi Departamentami merytorycznymi w Spółce oraz poszczególnymi OT.
 • Prace związane z wprowadzaniem nowych rozwiązań w Spółce.
 • Prawidłowe rozliczanie umów na dostawy, usługi.
Wymagania
 • wykształcenie wyższe,
 • doświadczenie zawodowe min. 3 lata,
 • uprawnienia: licencja Zarządcy Nieruchomości mile widziana,
 • znajomość programów komputerowych: pakiet MS Office (Word, Excel, Outlook) – w stopniu umożliwiającym samodzielną pracę,
 • prawo jazdy kat. B,
 • inne: rzetelność w wykonywaniu powierzonych zadań, systematyczność, dokładność, samodzielność, inicjatywa własna, odpowiedzialność
Oferujemy
 • pracę w stabilnej firmie,
 • zatrudnienie na umowę o pracę na pełny etat,
 • szkolenia zawodowe,
 • pakiet medyczny dla pracownika oraz możliwość nabycia pakietu dla rodziny na atrakcyjnych warunkach,
 • finansowanie opłat za składki członkowskie za przynależność do izby inżynierów,
 • dodatkowe ubezpieczenie,
 • pakiet socjalny.