Urząd Dozoru Technicznego jest państwową osobą prawną działającą w obszarze bezpieczeństwa urządzeń technicznych. Dołączenie do grona pracowników UDT to możliwość współpracy z ekspertami technicznymi, a także kontakt z najnowocześniejszą technologią wdrażaną w przemyśle. Rozwój gospodarki i związany z nim przyrost liczby oraz rodzajów urządzeń podlegających dozorowi stymulują rozwój kompetencji, umiejętności i stałą aktualizację wiedzy. Pracownicy UDT mają tym samym szerokie możliwości rozwoju w wielu obszarach dotyczących zarówno działalności inspekcyjnej, audytorskiej, jak i szkoleniowej.

Specjalista ds. zarządzania Infrastrukturą
Miejsce pracy: Warszawa
Nr ref.: 343.2/DA/06/2022
Kluczowe obowiązki:
 • Współtworzenie i realizacja strategii UDT w zakresie długookresowego i operacyjnego funkcjonowania nieruchomości.
 • Rozwój metod zarządzania poprzez aktywny udział w procesie projektowania i przygotowywania systemów wspomagających osoby zarządzające organizacją. Rozwój i zarządzanie bazami danych nieruchomości UDT.
 • Bieżące administrowanie nieruchomościami w centrali, biurach i oddziałach UDT na terenie całej Polski.
 • Utrzymanie standardów i jakości obsługi funkcjonujących budynków, zapewnienie należytego gospodarowania mieniem.
 • Utrzymanie i weryfikacja bieżącej działalności nieruchomości m.in. poprzez: analizę i optymalizacje procesów operacyjnych.
 • Współpraca z zespołem dedykowanym do obsługi nieruchomości oraz z użytkownikiem i innymi podmiotami zewnętrznymi. Zapewnienie profesjonalnej i efektywnej komunikacji pomiędzy działem operacyjnym i pozostałymi działami w UDT.
 • Bieżące i okresowe raportowanie z działalności zarządzanych obiektów.
 • Przygotowywanie zestawień i raportów wraz z analizą przedstawianych rozwiązań.
 • Przygotowanie i realizacja założeń budżetu nieruchomości.
 • Kontrola i optymalizacja kosztów utrzymania nieruchomości.
 • Nadzór wybranych zamówień i usług zewnętrznych oraz rozwiązywanie bieżących problemów.
 • Koordynacja wyznaczonych umów z zakresu merytorycznej odpowiedzialności Wydziału Zarządzania Infrastrukturą.
 • Sprawdzanie i opisywanie faktur dotyczących rozliczenia koordynowanych umów oraz sprawdzenie jakości wykonania danych prac/zamówień.
Nasze oczekiwania:
 • Wykształcenie wyższe – preferowane kierunki techniczne.
 • Mile widziana licencja zarządcy nieruchomości, dodatkowym atutem będą studia podyplomowe.
 • Doświadczeni w pracy na podobnym stanowisku – 4 lata.
 • Ogólna znajomość zagadnień BHP, P.POŻ i Ochrony Środowiska w obszarze zarządzania nieruchomościami.
 • Umiejętność obsługi pakiet MS Office, programów specjalistycznych typu BMS, bazy danych, mile widziana znajomość
  TETA ERP.
 • Umiejętność organizacji pracy własnej, samodzielność w działaniu i umiejętność rozwiązywania problemów.
 • Komunikatywność, umiejętność pracy w zespole, myślenie analityczne i strategiczne.
 • Znajomość języka angielskiego.
 • Prawo jazdy kat. B.
Oferujemy:
 1. Możliwość rozwoju osobistego, poszerzenia wiedzy i umiejętności oraz zdobycia atrakcyjnego doświadczenia zawodowego, w firmie o 110-letniej tradycji, nastawionej na innowacje i doskonalenie w zakresie nowoczesnych technologii badawczych.
 2. Współpracę z gronem wysoko wykwalifikowanych specjalistów.
 • umowę o pracę
 • dofinansowanie do wczasów
 • opiekę medyczną
 • kartę sportową
 • Profesjonalne szkolenia i kursy językowe
 • ubezpieczenie na życie
Aplikując (klikając w przycisk „Aplikuj”, „Aplikuj teraz” lub „Wyślij”) wyraża Pan/ Pani zgodę na przetwarzanie Pana/ Pani danych osobowych innych niż określone w art. 22 1 Kodeksu Pracy zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym przez okres 12 miesięcy od ich przekazania na potrzeby realizacji procesu rekrutacji w Urzędzie Dozoru Technicznego, ul. Szczęśliwicka 34, Warszawa (02-353).
APLIKUJ TERAZ