Urząd Dozoru Technicznego jest państwową osobą prawną działającą w obszarze bezpieczeństwa urządzeń technicznych. Dołączenie do grona pracowników UDT to możliwość współpracy z ekspertami technicznymi, a także kontakt z najnowocześniejszą technologią wdrażaną w przemyśle. Rozwój gospodarki i związany z nim przyrost liczby oraz rodzajów urządzeń podlegających dozorowi stymulują rozwój kompetencji, umiejętności i stałą aktualizację wiedzy. Pracownicy UDT mają tym samym szerokie możliwości rozwoju w wielu obszarach dotyczących zarówno działalności inspekcyjnej, audytorskiej, jak i szkoleniowej.
 
Obecnie do Departamentu Administracji w Centrali UDT poszukujemy osoby na stanowisko:
Specjalista ds. zarządzania infrastrukturą (elektryk)
Miejsce pracy: Warszawa
Nr ref.: 449.5/DA/01/2024
Kluczowe obowiązki:
 • Prowadzenie spraw dotyczących remontów i inwestycji budowlanych w jednostkach organizacyjnych UDT w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych w specjalności elektrycznej.
 • Nadzór/koordynacja zadań związanych z zarządzaniem infrastrukturą UDT, w skład której wchodzą głównie budynki biurowe i laboratoryjne w całej Polsce.
 • Kontrola realizacji i rozliczanie prowadzonych zadań inwestycyjnych i remontowych.
 • Dokonywanie przeglądów stanu technicznego i sprawności użytkowej instalacji elektrycznych w obiektach UDT.
 • Monitorowanie kosztów eksploatacyjnych nieruchomości użytkowanych przez UDT w zakresie zużycia energii elektrycznej, prowadzenie analizy kosztów i wskazywanie rozwiązań zmniejszających zużycie energii elektrycznej i proponowanie działań optymalizacyjnych w tym zakresie.
 • Udział w procesach remontowych i inwestycyjnych w zakresie posiadanej specjalności na etapie od planowania przez projektowanie do odbiorów końcowych.
Nasze oczekiwania:
 • Wykształcenie wyższe techniczne (preferowane kierunki: elektroenergetyka, instalacje elektryczne w budownictwie, elektronika).
 • Minimum 4 lata doświadczenia w pracy na podobnym stanowisku.
 • Doświadczenie w wykonywaniu czynności nadzoru inwestorskiego lub kierownika budowy/kierownika robót w branży elektrycznej lub eksploatacji obiektów.
 • Uprawnienia budowlane wykonawcze w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych oraz elektroenergetycznych bez ograniczeń lub uprawnienia w toku wykonywania.
 • Znajomość przepisów z zakresu procesu inwestycyjnego (szczególnie Prawa budowlanego).
 • Mile widziane doświadczenie w pracy w jednostce sektora finansów publicznych.
 • Mile widziana znajomość wykonywania/weryfikacji kosztorysów inwestorskich.
 • Umiejętność obsługi pakietu MS Office, programy specjalistyczne (kosztorysowe), AutoCAD.
 • Mile widziana umiejętność obsługi programów typu ERP.
 • Zaangażowanie, terminowość, dokładność.
 • Samodzielność, komunikatywność, asertywność.
Oferujemy:
 1. Możliwość rozwoju osobistego, poszerzenia wiedzy i umiejętności oraz zdobycia atrakcyjnego doświadczenia zawodowego, w firmie o 110-letniej tradycji, nastawionej na innowacje i doskonalenie w zakresie nowoczesnych technologii badawczych.
 2. Współpracę z gronem wysoko wykwalifikowanych specjalistów.
 • umowę o pracę
 • dofinansowanie do wczasów
 • opiekę medyczną
 • kartę sportową
 • Profesjonalne szkolenia i kursy językowe
 • ubezpieczenie na życie
Aplikując (klikając w przycisk „Aplikuj”, „Aplikuj teraz” lub „Wyślij”) wyraża Pan/ Pani zgodę na przetwarzanie Pana/ Pani danych osobowych innych niż określone w art. 22 1 Kodeksu Pracy zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym przez okres 12 miesięcy od ich przekazania na potrzeby realizacji procesu rekrutacji w Urzędzie Dozoru Technicznego, ul. Szczęśliwicka 34, Warszawa (02-353).
APLIKUJ TERAZ