Podejmij wyzwanie

Specjalista ds. Zapewnienia Jakości
(Warszawa)
CEL PRACY
 • udział w audytach wewnętrznych i zewnętrznych
 • udział w walidacji czyszczenia
 • współpraca z działem produkcji w zakresie postępowań wyjaśniających oraz odchyleń w procesie
  udział w opracowaniu Analiz Ryzyka
 • nadzór nad realizacją i weryfikacją CAPA
 • udział w procesie kontroli zmian
 • koordynowanie i udział w działaniach wyjaśniających
 • ciągłe doskonalenie procesów związanych z systemem jakości
 • aktualizacja dokumentacji GMP
OCZEKUJEMY
 • wykształcenia wyższego kierunkowego: chemicznego, biotechnologicznego, farmaceutycznego, biologicznego lub kierunków pokrewnych
 • znajomości systemu jakości GMP w farmacji
 • minimum 2 letniego doświadczenia na podobnym stanowisku
 • doświadczenia w przeprowadzaniu audytów wewnętrznych
 • dobrej znajomości procesów związanych z prowadzeniem postępowań wyjaśniających
 • dobra znajomości języka angielskiego
 • komunikatywności, inicjatywy i zaangażowania
 • umiejętności analitycznego myślenia i rozwiązywania problemów
OFERUJEMY
 • umowę o pracę
 • pakiet świadczeń socjalnych
 • szkolenia w celu podnoszenia kwalifikacji
 • możliwość rozwoju zawodowego

Po zapoznaniu się z informacjami dotyczącymi ochrony danych osobowych (pełna treść dostępna TUTAJ), w przypadku chęci udziału w procesie rekrutacyjnym prosimy o zawarcie w dokumentach poniższej klauzuli:


"Oświadczam, że zapoznałam/em się z informacjami dotyczącymi ochrony danych osobowych wskazanymi w ogłoszeniu i wyrażam zgodę na prze­twa­rza­nie moich danych osobowych zawartych w przekazanych przeze mnie dokumentach aplikacyjnych przez KRKA-POLSKA Sp. z o.o. z sie­dzibą w Warszawie (02-235), przy ulicy Równoległej 5 w zakresie przekazanych danych i celach prowadzenia procesów rekrutacyjnych organizowanych przez ww. podmiot oraz na przekazywanie tych danych do spółki Krka d.d. Novo mesto w Słowenii."


Udzielenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolne, ale jej brak uniemożliwi rozpatrzenie dokumentów aplikacyjnych w procesie rekrutacji.

APLIKUJ TERAZ