Urząd Pracy Miasta Stołecznego Warszawy
Specjalista ds. zamówień publicznych (0,5 etatu)
Miejsce pracy: Warszawa
Numer: StPr/21/03549
OBOWIĄZKI:
1. prowadzenie spraw i zagadnień związanych z realizacją zadań wynikających z ustawy Prawo zamówień publicznych2. opracowywanie planów zamówień publicznych, procedur, nadzór nad realizacją zamówień publicznych poniżej 130 000 zł 3. sporządzanie sprawozdań z wykonania zamówień publicznych4. prowadzenie i archiwizowanie dokumentacji przetargowych5. przygotowywanie projektu opisu przedmiotu poniżej 130 000 zł zamówienia zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w zakresie zamówień publicznych, przedkładanie propozycji treści umów w zakresie funkcjonowania obiektów oraz współpraca w zakresie treści zawieranych umów6. udział w opracowaniu projektu Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w tym opracowanie opisu przedmiotu zamówienia (na podstawie przekazanych materiałów), udział w opracowaniu projektu umowy z wykonawcą oraz wykonanie pozostałej dokumentacji niezbędnej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego7. udział w pracach komisji przetargowej powyżej 130 000 zł jako sekretarz komisji8. nadzór nad procedurą, monitoring toczącego się postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w szczególności w zakresie dochowania wszelkich terminów i procedur wynikających z obowiązujących przepisów9. analiza ofert od wykonawców pod względem formalnym10. przygotowania rocznych sprawozdań z udzielonych zamówień publicznych11. bieżąca współpraca w tym realizacja umów we współpracy z kierownikami komórek organizacyjnych w tym z Głównym Księgowym12. rejestrowanie umów i porozumień zawartych przez DOSiR w rejestrze umów i porozumień oraz prowadzenie ewidencji pomocniczej pozwalającej na terminowy zwrot kwot wpłaconych przez kontrahentów tytułem kaucji lub zabezpieczenia13. wprowadzanie umów do Centralnego Rejestru Umów zgodnie z procedurą Urzędu Miasta st. Warszawy.
WARUNKI PRACY:
Wymagania konieczne:

Zawód: Specjalista do spraw zamówień publicznych (wymagany staż - lata: 3)
Wykształcenie: wyższe (w tym licencjat), brak
Uprawnienia: Obsługa komputera
Uprawnienia: Program Word
Uprawnienia: Program Excel
Uprawnienia: Zamówienia publiczne


Wymagania inne:

Wymagania: wykształcenie wyższe I stopnia staż pracy min. 3 lata w tym min. 1 rok w dziale zamówień publicznych, bardzo dobra znajomość prawa zamówień publicznych, umiejętność formułowania umów cywilnoprawnych, nieposzlakowana opinia, niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych, umiejętność sprawnej obsługi komputera, MS Word, MS Excel, umiejętność korzystania z zasobów Internetu wymagane kompetencje: identyfikacja z ośrodkiem, sumienność, współpraca, systematyczność, odpowiedzialność, sprawność organizacyjna.Wymagania dodatkowe: wykształcenie wyższe, preferowane wyższe II stopnia w zakresie prawa, prawa i administracji szkolenia z zakresu zamówień publicznych, umiejętność obsługi strony internetowej (publikowanie), znajomość regulacji prawnych w zakresie finansów publicznych, samorządu terytorialnego, prawa cywilnego, umiejętność pracy zespołowej, samodzielność, kreatywność.Obowiązki:1. prowadzenie spraw i zagadnień związanych z realizacją zadań wynikających z ustawy Prawo zamówień publicznych2. opracowywanie planów zamówień publicznych, procedur, nadzór nad realizacją zamówień publicznych poniżej 130 000 zł 3. sporządzanie sprawozdań z wykonania zamówień publicznych4. prowadzenie i archiwizowanie dokumentacji przetargowych5. przygotowywanie projektu opisu przedmiotu poniżej 130 000 zł zamówienia zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w zakresie zamówień publicznych, przedkładanie propozycji treści umów w zakresie funkcjonowania obiektów oraz współpraca w zakresie treści zawieranych umów6. udział w opracowaniu projektu Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w tym opracowanie opisu przedmiotu zamówienia (na podstawie przekazanych materiałów), udział w opracowaniu projektu umowy z wykonawcą oraz wykonanie pozostałej dokumentacji niezbędnej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego7. udział w pracach komisji przetargowej powyżej 130 000 zł jako sekretarz komisji8. nadzór nad procedurą, monitoring toczącego się postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w szczególności w zakresie dochowania wszelkich terminów i procedur wynikających z obowiązujących przepisów9. analiza ofert od wykonawców pod względem formalnym10. przygotowania rocznych sprawozdań z udzielonych zamówień publicznych11. bieżąca współpraca w tym realizacja umów we współpracy z kierownikami komórek organizacyjnych w tym z Głównym Księgowym12. rejestrowanie umów i porozumień zawartych przez DOSiR w rejestrze umów i porozumień oraz prowadzenie ewidencji pomocniczej pozwalającej na terminowy zwrot kwot wpłaconych przez kontrahentów tytułem kaucji lub zabezpieczenia13. wprowadzanie umów do Centralnego Rejestru Umów zgodnie z procedurą Urzędu Miasta st. Warszawy. [Pełna treść oferty: https://bip.dosir.waw.pl/archiwa/4149]

Miejsce pracy:

Warszawa


Rodzaj umowy:

Umowa o pracę na okres próbny


Wynagrodzenie brutto:

2 500 - 3 000 PLN

KONTAKT:

Źródło oferty pracy: Urząd Pracy Miasta Stołecznego Warszawy