Specjalista ds. współpracy w zakresie zamówień publicznych
Miejsce pracy: Warszawa
TERMIN SKŁADANIA CV: 22 czerwca 2022r.

CZEKAMY NA KANDYDATA, KTÓRY:
 • posiada wykształcenie wyższe, preferowane z zakresu prawa lub kierunków pokrewnych,
 • ma minimum  roczne doświadczenie w obszarze zamówień publicznych,
 • sprawnie posługuje się narzędziami pakietu MS Office,
 • posiada znajomość przepisów Ustaw: Prawo wodne; Prawo zamówień publicznych oraz aktów wykonawczych do tej ustawy, a także przepisów dotyczących elektronizacji zamówień publicznych,
 • posiada znajomość przepisów prawa UE w zakresie zamówień publicznych,
 • potrafi działać w sytuacjach stresowych oraz wykonywać obowiązki pod presją czasu,
 • posiada umiejętność analitycznego myślenia oraz hierarchizowania zadań,
 • umiejętnie pracuje w zespole,
 • potrafi redagować pisma urzędowe.
DODATKOWO DOCENIMY:
 • znajomość przepisów ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych,
 • studia podyplomowe z zakresu zamówień publicznych, organizacji i zarządzania, wyceny nieruchomości.
OSOBA NA TYM STANOWISKU BĘDZIE ODPOWIEDZIALNA ZA:
 • współpracę z właściwymi jednostkami wewnętrznymi i zewnętrznymi w zakresie przygotowania i prowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych, obejmujących przede wszystkim: prace projektowe,  roboty budowlane, usługi oraz dostawy towarów i usług, zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych oraz z wewnętrznym Regulaminem obowiązującym w PGW WP
 • sporządzanie Specyfikacji Warunków Zamówienia, sprawozdań z przebiegu postępowania, redagowanie pism związanych z prowadzonymi postępowaniami,
 • sporządzanie ogłoszeń do Biuletynu Zamówień Publicznych oraz Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej,
 • przygotowywanie do zamieszczenia dokumentacji postępowań przetargowych na stronie internetowej Zamawiającego,
 • współpracę przy projektowaniu umów niezbędnych do realizacji postępowań,
 • udział w pracach zespołów przygotowujących inwestycje.
APLIKUJ TERAZ