Horn Distribution S.A. jest polską firmą dystrybucyjną działającą na rynku rodzimym, ale również w Szwajcarii, Czechach, Litwie i na Węgrzech. Od ponad 25-lat specjalizuje się w dystrybucji wysokiej klasy sprzętu audio/video, urządzeń i akcesoriów elektroniki użytkowej, oferując najbardziej liczące się i znane na świecie marki, takie jak Denon, Maranz, B&OPlay, Alpine, Dali . Podstawą działalności firmy jest pasja dla dobrego brzmienia. Wizytówkami naszej firmy są salony Denon oraz Audio Forum.

Specjalista ds. wsparcia sprzedaży rynku rumuńskiego
Miejsce pracy: Warszawa
Zadania:
 • obsługa klientów sklepu internetowego (mailowa, telefoniczna) w języku rumuńskim
 • działania na rzecz sklepu internetowego (m.in. aktualizacja treści na stronie)
 • wystawianie dokumentów magazynowych oraz wsparcie działań logistycznych związanych z obrotem towarowym
 • bieżąca analiza rynku produktów
 • działania na rzecz obrotu towarem (przyjmowanie towaru do magazynu, wystawianie korekt sprzedaży ect.)
 • koordynacja obrotu towarem związanym ze zwrotami i reklamacjami
 • dbanie o pozytywny wizerunek firmy.
Wymagania:
 • biegła znajomość języka rumuńskiego bądź Native – warunek konieczny
 • znajomość języka polskiego bądź angielskiego na poziomie min. B2
 • zainteresowanie obszarem e-commerce, sprzedażą, administracją
 • dobre zdolności komunikacyjne oraz łatwość w nawiązywaniu i utrzymywaniu relacji z wymagającym Klientem
 • sprawna obsługa programów MS Office, w tym dobra znajomość MS Excel
 • zaangażowanie, samodzielność, dobra organizacja czasu prac
 • znajomość bądź zainteresowanie sprzedażą, rynkiem audio, elektroniką użytkową będzie dodatkowym atutem.
Oferujemy:
 • możliwość rozwoju i szkoleń w obszarze sprzedaży, marketingu internetowego oraz nauki w pracy z produktem i nowymi technologiami
 • pracę w prężnie rozwijającym się dziale, w międzynarodowym zespole specjalistów
 • możliwość pracy zdalnej przy zachowaniu cykliczności spotkań w centrali firmy
 • pakiet benefitów pozapłacowych.
Do oferty prosimy dołączyć oświadczenie:Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, w zakresie szerszym niż wynika z przepisów prawa, w celu związanym z udziałem w niniejszej rekrutacji na stanowisko Specjalista ds. wsparcia sprzedaży rynku rumuńskiego Wyrażam dobrowolną zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w CV i innych dokumentach aplikacyjnych w celu wykorzystania ich w przyszłych procesach rekrutacyjnych prowadzonych przez Horn Distribution S.A. Wyrażam zgodę na przekazanie przez Horn Distribution S.A. moich danych osobowych zawartych w CV i innych dokumentach aplikacyjnych spółkom z grupy kapitałowej Horn Distribution w celu wykorzystania ich przez spółki w przyszłych procesach rekrutacji. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej: „Rozporządzenie”, informuję, że: Administratorem Pana/Pani danych osobowych będzie Horn Distribution S.A. z siedzibą w Warszawie 02-873, ul. Kurantów 34 (dalej: Spółka); Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie w celach związanych z prowadzeniem procesu rekrutacji na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia oraz art. 6 ust. 1 lit a) jeśli przekaże Pani/Pan dane w szerszym zakresie niż wymagają tego przepisy prawa pracy oraz jeśli zechce Pani/Pan brać udział w przyszłych rekrutacjach; Podanie danych w oparciu o Pani/Pana zgodę jest dobrowolne i nie wpływa na proces rekrutacji. Wyrażona zgoda może zostać wycofana w każdej chwili. Jej wycofanie nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. Oświadczenie o wycofaniu zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych należy kierować na adres mailowy gdpr@horn.eu; Odbiorcą Pani/Pana danych mogą być podmioty wspierające Spółkę w procesie rekrutacji ( firma Horn Distribution S.A., podmioty świadczące usługi IT, firmy świadczące usługi doradztwa personalnego ), podmioty z grupy kapitałowej Horn Distribution lub upoważnione organy państwowe; Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane przez Spółkę przez okres realizacji celu, dla którego zostały zebrane, tj. prowadzenia rekrutacji, do okresu maksymalnie 6 miesięcy; Ma Pan/Pani prawo dostępu do Pana/Pani danych osobowych, żądania ich sprostowania, usunięcia, przeniesienia lub ograniczenia; Ma Pan/Pani prawo wnieść skargę do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), jeśli przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych przez Spółkę będzie naruszało postanowienia Rozporządzenia; Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, jednak odmowa ich podania będzie skutkowała brakiem możliwości uwzględnienia Pana /Pani aplikacji w procesie rekrutacyjnym; Spółka nie planuje podejmować decyzji, które opierać się będą wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, Pana/Pani danych osobowych oraz wywoływać wobec Pana/Pani skutki prawne lub w podobny sposób na Pana/Panią wpływać.
APLIKUJ TERAZ