DZIEŃ DOBRY W PRACY
W PKO Banku Polskim dbamy o to, aby każdy dzień w pracy był dla Ciebie dobry.
Tworzymy pozytywną atmosferę, doceniamy efektywną współpracę, szanujemy Twój czas prywatny.
#ZajmijStanowisko:
Specjalista ds. wsparcia rzecznika

umowa na zastępstwo

(Warszawa)

U nas masz na dzień dobry:

 • Umowę o pracę - bo bezpieczeństwo zatrudnienia dla każdego z nas jest superważne.
 • Zdrową równowagę między pracą a życiem osobistym - bo nie samą pracą człowiek żyje.
 • Pełny pakiet benefitów: od kultury, sportu i wypoczynku, po korzystny fundusz emerytalny - bo Ty wiesz najlepiej, na czym Ci zależy.
 • Prywatną opiekę zdrowotną na terenie całej Polski - bo zdrowie jest najważniejsze.

Na co dzień w naszym zespole:

 • rozpatrujesz wnioski i odwołania Klientów od sposobu rozpatrzenia przez Bank reklamacji, we współpracy z właściwymi komórkami organizacyjnymi Centrali i Jednostkami Banku,
 • prowadzisz postępowania w sprawach Klientów skierowane przez Bankowy Arbitraż Konsumencki, Rzecznika Finansowego oraz inne instytucje powołane do ochrony praw klientów,
 • ustalasz stan faktyczny i prawny sprawy oraz weryfikujesz postępowanie Banku w rozpatrywanych sprawach, w tym ustalasz przyczyny zaistniałego problemu,
 • przedstawiasz propozycje w zakresie sposobu rozwiązywania spraw zgłoszonych do Biura Rzecznika Klienta,
 • identyfikujesz i analizujesz przyczyny wystąpienia reklamacji i wniosków,
 • monitorujesz wykonanie rozstrzygnięć przyjętych w wyniku rozpatrzenia reklamacji lub wniosków,
 • zgłaszasz propozycje zmian w produktach i usługach bankowych na podstawie wniosków i reklamacji klientów,
 • prowadzisz korespondencje z klientami i organami w zakresie rozpatrywanych odwołań i wniosków.

To stanowisko może być Twoje, jeśli:

 • umiesz logicznie wyciągać jasne i spójne wnioski na podstawie zgromadzonej dokumentacji,
 • potrafisz przedstawiać rekomendacje w zakresie sposobu rozstrzygnięcia sprawy,
 • umiesz tworzyć i redagować odpowiedzi w formie pisemnej w języku polskim,
 • masz wykształcenie wyższe,
 • jesteś osobą komunikatywną, samodzielną w rozwiązywaniu problemów i umiesz pracować pod presją czasu,
 • znasz przepisy prawa dotyczącego usług bankowych – mile widziane.

To dobry dzień na aplikowanie! #ZajmijStanowisko.

Co się stanie po kliknięciu "APLIKUJ"?
Jeśli Twoja aplikacja wzbudzi nasze zainteresowanie, rekruter PKO Banku Polskiego zadzwoni do Ciebie, żeby umówić się na rozmowę rekrutacyjną. Do usłyszenia!

Administratorem danych osobowych osób odpowiadających na niniejsze ogłoszenie będzie PKO Bank Polski z siedzibą w Warszawie przy Puławskiej 15, 02-515 („Spółka”). Dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji, z zachowaniem zasad bezpieczeństwa obowiązujących w Spółce. Możliwy kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: iod@pkobp.pl. Szczegółowe zasady przetwarzania danych oraz Państwa uprawnienia wynikające z tego faktu, zostały opisane na formularzu rekrutacyjnym oraz na stronie internetowej Spółki, w zakładce dedykowanej ochronie danych (RODO).
APLIKUJ TERAZ