Jesteśmy pierwszą i największą w Polsce firmą zajmującą się planowaniem, budową i obsługą współdziałających sieci radiowych Orange i T-Mobile. Oferujemy usługi największym operatorom w kraju, zapewniając im optymalną bazę technologiczną do konkurowania. Wdrażamy innowacyjne technologie
i dbamy o efektywność kosztową dla naszych klientów przy zachowaniu wysokiej jakości.

 

Naszym pracownikom zapewniamy unikalne możliwości rozwoju zawodowego i atrakcyjne warunki zatrudnienia. Wyrazem uznania dla wysokiej jakości polityki personalnej, przyjaznej kultury organizacyjnej oraz rozwiązań służących podnoszeniu kwalifikacji pracowników w NetWorkS! jest przyznane nam godło

Inwestor w Kapitał Ludzki.

 

Poszukujemy pracownika na stanowisko:
Specjalista ds. rozwoju systemów IT w zarządzaniu sieciami telekomunikacyjnymi
Miejsce pracy: Warszawa
Nr ref.: 28/AS/DZS/2021
Opis zadań na stanowisku:
 • Specyfikacja wymagań związanych z rozwojem i utrzymaniem systemów OSS do zarządzania siecią telekomunikacyjną: systemy inwentaryzacyjne, raportowe, workflow, umbrella, integracje systemów
 • Rozwój i utrzymanie systemu parasolowego (integracja systemów NEMS, definicja korelacji, implementacja automatyzacji)
 • Rozwój i utrzymanie reguł automatyzacji narzędzi wspierających procesy Fault Management i Change Management w sieci telekomunikacyjnej
 • Prace rozwojowe w zakresie wdrażania automatyzacji z wykorzystaniem AI/ML
 • Tworzenie i utrzymywanie baz danych na potrzeby procesów Fault Management i Change Management (ORACLE, MySQL, MSSQL, Informix)
 • Tworzenie i utrzymanie środowiska raportowego w procesie zarządzania siecią (pracesy FM i CM)
 • Specyfikacja i tworzenie nowych funkcjonalności w systemach OSS wynikająca z potrzeb biznesowych
 • Współpraca z zespołem developerskim oraz użytkownikiem końcowym
Oczekiwania wobec kandydatów:
 • Wykształcenie wyższe o profilu technicznym, preferowane: telekomunikacja, elektronika lub informatyka
 • Znajomość technologii 2G, 3G, 4G, 5G i technologii transmisyjnych
 • Znajomość Systemów NEMS (U2000, NetACT, NMS)
 • Znajomość dedykowanych języków skryptowych MML (NSN, E///, HUAWEI)
 • Znajomość baz danych np. MySQL, ORACLE, Informix
 • Znajomość  środowiska raportowego np. APEX, PowerB, Oracle
 • Umiejętność programowania np. JAVA, JAVASCRIPT, DHTML Perl, C++, itp.
 • Znajomość środowisk serwerowych linux/WIN
 • Bardzo dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie
 • Umiejętność pracy w zespole, samodzielność, bardzo dobra organizacji pracy własnej, skuteczne działanie w stresie i pod presją czasu
Wybranej osobie oferujemy:
 • umowę o pracę
 • system premiowy
 • prywatną opiekę medyczną w Enel-Med
 • ubezpieczenie na życie
 • kartę sportową
 • dzień wolny z okazji urodzin lub imienin
 • dodatkowe świadczenia socjalne
W CV (życiorysie) prosimy o dopisanie następującej klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w załączonych dokumentach aplikacyjnych/w załączonym CV/ przez NetWorkS Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Kasprzaka 18/20, jako administratora danych osobowych w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. o ochronie danych osobowych - na potrzeby realizacji procedur rekrutacji pracowników przeprowadzanych na obecne i przyszłe stanowiska. Przyjmuję do wiadomości, iż podanie powyższych danych osobowych jest dobrowolne oraz że mam prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich poprawiania i złożenia oświadczenia o cofnięciu niniejszej zgody w każdym czasie.Jednocześnie informujemy, że bez powyższego oświadczenia oferta pracy nie będzie rozpatrywana.
APLIKUJ TERAZ