Jesteśmy pierwszą i największą w Polsce firmą zajmującą się planowaniem, budową i obsługą współdziałających sieci radiowych Orange i T-Mobile. Oferujemy usługi największym operatorom w kraju, zapewniając im optymalną bazę technologiczną do konkurowania. Wdrażamy innowacyjne technologie i dbamy o efektywność kosztową dla naszych klientów przy zachowaniu wysokiej jakości.

Naszym pracownikom zapewniamy unikalne możliwości rozwoju zawodowego i atrakcyjne warunki zatrudnienia. Wyrazem uznania dla wysokiej jakości polityki personalnej, przyjaznej kultury organizacyjnej oraz rozwiązań służących podnoszeniu kwalifikacji pracowników w NetWorkS! jest przyznane nam godło Inwestor w Kapitał Ludzki.

 

Poszukujemy pracownika na stanowisko:

 

 

Specjalista ds. rozwoju systemów IT (Integracje)
Miejsce pracy: Warszawa
Nr ref.: 46/AS/IT/2021
Opis zadań na stanowisku:
 • Udział w projektach budowy systemów wspierających planowanie, budowę, utrzymanie sieci telekomunikacyjnych
 • Projektowanie zmian w aplikacjach
 • Przygotowanie i testowanie kodu zgodnie z wymaganiami
 • Dokumentowanie i wdrażanie zmian
 • Utrzymywanie ciągłości pracy podległych systemów i aplikacji poprzez: bieżące administrowanie, obsługę zgłoszeń użytkowników, podejmowanie działań zapobiegawczych oraz redukujących skutki awarii
Oczekiwania wobec kandydatów:
 • Bardzo dobra znajomość języków programowania - Java SE, J2EE
 • Znajomość narzędzi i bibliotek - SVN, JUnit, Netbeans
 • Znajomość relacyjnych baz danych - Oracle (ver. 11g) lub MSSQL
 • Znajomość technologii WebServices, JMS, UML, wzorców projektowych
 • Znajomość narzędzi integracji: Glassfish ESB/Open ESB
 • Znajomość narzędzi i bibliotek - Apache Maven, Eclipse, Enterprise Architect
 • Znajomość języków programowania - PL/SQL, SQL,T-SQL,JSF
Wybranej osobie oferujemy*:
 • Elastyczną formę zatrudnienia (umowa o pracę lub umowa B2B)
 • Hybrydowy model pracy (zdalnie i stacjonarnie)
 • System premiowy
 • Prywatną opiekę medyczną w Enel-Med
 • Ubezpieczenie na życie
 • Kartę sportową
 • Dzień wolny z okazji urodzin lub imienin
 • Dodatkowe świadczenia socjalne

* Rodzaj benefitów zależy od formy zatrudnienia

W CV (życiorysie) prosimy o dopisanie następującej klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w załączonych dokumentach aplikacyjnych/w załączonym CV/ przez NetWorkS Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Kasprzaka 18/20, jako administratora danych osobowych w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. o ochronie danych osobowych - na potrzeby realizacji procedur rekrutacji pracowników przeprowadzanych na obecne i przyszłe stanowiska. Przyjmuję do wiadomości, iż podanie powyższych danych osobowych jest dobrowolne oraz że mam prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich poprawiania i złożenia oświadczenia o cofnięciu niniejszej zgody w każdym czasie.Jednocześnie informujemy, że bez powyższego oświadczenia oferta pracy nie będzie rozpatrywana.
APLIKUJ TERAZ