Urząd Dozoru Technicznego jest państwową osobą prawną działającą w obszarze bezpieczeństwa urządzeń technicznych. Dołączenie do grona pracowników UDT to możliwość współpracy z ekspertami technicznymi, a także kontakt z najnowocześniejszą technologią wdrażaną w przemyśle. Rozwój gospodarki i związany z nim przyrost liczby oraz rodzajów urządzeń podlegających dozorowi stymulują rozwój kompetencji, umiejętności i stałą aktualizację wiedzy. Pracownicy UDT mają tym samym szerokie możliwości rozwoju w wielu obszarach dotyczących zarówno działalności inspekcyjnej, audytorskiej, jak i szkoleniowej.

Obecnie do Centralnego Laboratorium Dozoru Technicznego w Warszawie poszukujemy osoby na stanowisko:

Specjalista ds. rozwoju badań laboratoryjnych
Miejsce pracy: Warszawa
Nr ref.: 460.1/DL/05/2023
Kluczowe obowiązki:
 • Realizacja zadań związanych z organizacją badań laboratoryjnych na terenie zakładów chemicznych oraz petrochemicznych.
 • Wdrażanie metod badawczych do praktyki dozorowej.
 • Analiza dokumentacji technicznej.
Nasze oczekiwania:
 • Wykształcenie wyższe techniczne, preferowane kierunki: mechanika, inżynieria materiałowa.
 • Minimum 5 lat doświadczenia w realizacji badań nieniszczących na terenie zakładów przemysłowych.
 • Certyfikaty (minimum 2) w zakresie badań nieniszczących, preferowane: VT, PT, MT, UT, AT.
 • Znajomość języka angielskiego.
 • Umiejętność analizy dokumentacji technicznej.
 • Umiejętność realizacji zadań w trybie projektowym.
 • Samodzielność, asertywność, umiejętność radzenia sobie ze stresem.
 • Komunikatywność, umiejętność pracy w zespole, ekspresja w mowie i piśmie.
 • Prawo jazdy kat. B.
Oferujemy:
 1. Możliwość rozwoju osobistego, poszerzenia wiedzy i umiejętności oraz zdobycia atrakcyjnego doświadczenia zawodowego, w firmie o 110-letniej tradycji, nastawionej na innowacje i doskonalenie w zakresie nowoczesnych technologii badawczych.
 2. Współpracę z gronem wysoko wykwalifikowanych specjalistów.
 • umowę o pracę
 • dofinansowanie do wczasów
 • opiekę medyczną
 • kartę sportową
 • profesjonalne szkolenia i kursy językowe
 • ubezpieczenie na życie
Aplikując (klikając w przycisk „Aplikuj”, „Aplikuj teraz” lub „Wyślij”) wyraża Pan/ Pani zgodę na przetwarzanie Pana/ Pani danych osobowych innych niż określone w art. 22 1 Kodeksu Pracy zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym przez okres 12 miesięcy od ich przekazania na potrzeby realizacji procesu rekrutacji w Urzędzie Dozoru Technicznego, ul. Szczęśliwicka 34, Warszawa (02-353).
APLIKUJ TERAZ