Urząd Pracy Miasta Stołecznego Warszawy
Specjalista ds. rozliczeń w departamencie ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi w wydziale ds. rozliczeń
Miejsce pracy: Warszawa
Numer: StPr/21/05500
OBOWIĄZKI:
- monitorowanie i rozliczanie umów zawartych w ramach zadań i programów- udzielanie konsultacji w sprawach rozliczeń- przygotowywanie i zawieranie umów- prowadzenie postępowań administracyjnych w zakresie realizowanych zadań- udział w pracach komisji, zespołów powoływanych zarządzeniem Prezesa Zarządu
WARUNKI PRACY:
Wymagania konieczne:

Zawód: Księgowy (wymagany staż - lata: 2)
Uprawnienia: Program Excel
Uprawnienia: Pakiet MS Office


Wymagania inne:

Wymagania: wykształcenie wyższe, znajomość zagadnień z zakresu ustawy o finansach publicznych, ustawy o rachunkowości, ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, bardzo dobra znajomość programów Microsoft Office (w szczególności Excel).Obowiązki:- monitorowanie i rozliczanie umów zawartych w ramach zadań i programów- udzielanie konsultacji w sprawach rozliczeń- przygotowywanie i zawieranie umów- prowadzenie postępowań administracyjnych w zakresie realizowanych zadań- udział w pracach komisji, zespołów powoływanych zarządzeniem Prezesa ZarząduTermin składania ofert upływa w dniu: 25 maja 2021 r.Możliwości złożenia oferty:1) za pośrednictwem poczty na adres Biura PFRON: al. Jana Pawła II 13, 00-828 Warszawa,2) bezpośrednio do kancelarii Biura PFRON od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-16:00 w zamkniętej kopercie oznaczonej napisem: "Specjalista ds. rozliczeń w Departamencie ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi w Wydziale ds. Rozliczeń"3) za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: rekrutacje@pfron.org.pl z tytułem: "Nabór na stanowisko: Specjalista ds. rozliczeń w Departamencie ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi w Wydziale ds. Rozliczeń" Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data wpływu do kancelarii lub na skrzynkę e-mail).Pełna treść oferty: http://bip.pfron.org.pl/praca-w-funduszu/oferty-pracyDodatkowe informacje: 22 505 58 64

Miejsce pracy:

Warszawa


Rodzaj umowy:

Umowa o pracę na czas określony


Wynagrodzenie brutto:

5 000 - 5 500 PLN

KONTAKT:

Źródło oferty pracy: Urząd Pracy Miasta Stołecznego Warszawy