Warszawski Uniwersytet Medyczny

poszukuje Kandydatki/a na stanowisko

Specjalisty ds. Rozliczania Projektów

finansowanych z funduszy europejskich
w Dziale Projektów Dydaktycznych

Nr ref.: ABP/1210-025/2021

Główne zadania:

 • przygotowanie wniosków o płatność i zestawień poniesionych wydatków w ramach projektów finansowanych z funduszy europejskich,
 • analiza, monitorowanie i uzgadnianie z innymi jednostkami Uczelni stanów rozliczeń projektów finansowanych z funduszy europejskich,
 • monitoring postępu rzeczowego i finansowego projektu,
 • weryfikacja i opisywanie dokumentów potwierdzających poniesione wydatki dotyczące projektów finansowanych z funduszy europejskich,
 • współpraca z innymi działami Uczelni w zakresie przygotowania dokumentów projektowych w tym przygotowanie zapytań ofertowych i specyfikacji istotnych warunków zamówienia,
 • wdrażanie informacji i promocji realizowanych projektów zgodnie z wymogami programowymi,
 • sporządzanie analiz, zestawień oraz raportów w obszarze realizowanych projektów.

Wymagania kwalifikacyjne:

 • wykształcenie wyższe,
 • co najmniej 3 letnie doświadczenie w obszarze rozliczania projektów finansowanych
 • z Europejskiego Funduszu Społecznego),
 • wysokie umiejętności komunikacyjne,
 • sumienność, dokładność, bardzo dobra organizacja pracy,
 • wysokie umiejętności analityczne,
 • umiejętność pracy pod presją czasu,
 • wysoka odporność na stres,
 • umiejętność pracy w zespole.

Oferujemy:

 • stabilne warunki zatrudnienia w ramach umowy o pracę na prestiżowej warszawskiej uczelni medycznej,
 • elastyczny czas pracy,
 • możliwość zdobywania doświadczenia zawodowego w środowisku akademickim,
 • dostęp do nowoczesnego centrum sportowo-rehabilitacyjnego,
 • dofinansowanie do wakacji oraz zajęć sportowo-rekreacyjnych dla Ciebie i Twoich dzieci,
 • systemy premiowe,
 • trzynastą pensję,
 • możliwość przystąpienia do grupowego ubezpieczenia na życie,
 • inne świadczenia socjalne z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.
Prosimy o zapoznanie się z zasadami rekrutacji, które są udostępnione na stronie internetowej: https://www.wum.edu.pl/sites/www.wum.edu.pl/files/dokumenty/regulaminy/zarzadzenie_rektora_112-2019_zalacznik.pdf

Kandydat składający ofertę, akceptuje warunki rekrutacji określone w w/wym. regulaminie.

Informujemy, że skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi kandydatami, a nadesłanych dokumentów nie zwracamy.
APLIKUJ TERAZ