Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów sp. z o.o. Mińsk Mazowiecki
Specjalista ds. Roszczeń
Miejsce pracy: Mińsk Mazowiecki
Zakres obowiązków:
 • monitorowanie roszczeń kontraktowych;
 • przygotowanie oraz prowadzenie wszelkich spraw związanych z roszczeniami takich jak: przygotowywanie pism roszczeniowych / wniosków o zmianę, sporządzenie uzasadnień formalnych i faktycznych wraz z ich ewidencjonowaniem;
 • analiza dokumentów kontraktowych i ocenę rozbieżności pomiędzy zobowiązaniami umownymi a wymaganiami klienta w trakcie realizacji zamówień publicznych;
 • raportowanie o zdarzeniach potencjalnie zakłócających realizację;
 • przygotowanie korespondencji oraz dokumentów kontraktowych;
 • doradztwo w zakresie harmonogramu, spraw rozliczeniowych, a także wszelkich innych dokumentów z inwestycjami.
Wymagania konieczne:
 • wykształcenie wyższe magisterskie,
 • doświadczenie w prowadzeniu formalnej strony realizacji kontraktu budowlanego,
 • znajomość zagadnień związanych z technologią i organizacją budowy,
 • znajomość inżynierskich aspektów realizacji budowy,
 • umiejętność analizy dokumentów i redagowania pism,
 • podstawowa znajomość zasad kalkulacji i harmonogramowania,
 • bardzo dobra znajomość przepisów Ustawy PZP oraz doświadczenie w realizacji kontraktów opartych o wzór umowy FIDIC będą dobrym atutem.
Oferujemy:
 • zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę wraz z pakietem świadczeń socjalnych,
 • atrakcyjne warunki zatrudnienia
 • możliwość podnoszenia kwalifikacji
 • możliwość zdobywania doświadczenia
WYRAŻENIE ZGODY (REKRUTACJA) – klauzula do CV

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym CV dla potrzeb obecnego procesu rekrutacji jak i przyszłych procesów rekrutacji*, prowadzonych przez Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o. o. z siedzibą przy ul. Kolejowej 28, 05-300 Mińsk Mazowiecki, zgodnie z postanowieniami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1), ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z dnia 24.05.2018 r., poz. 1000 ze zm.) oraz art. 221 ustawy z dnia 26.06.1974r. kodeks pracy (tj. Dz. U. 2018 poz. 917).

Jednocześnie oświadczam, że zostałam/zostałem poinformowany/a, że wyrażenie zgody jest dobrowolne, jednak dane te są niezbędne do prawidłowego realizowania wszelkich czynności związanych z ewentualnym zawarciem umowy będącej podstawą zatrudnienia oraz związanych z tym zatrudnieniem, mam prawo do wglądu do danych, ich poprawiania lub usunięcia.
APLIKUJ TERAZ