Urząd Dozoru Technicznego jest państwową osobą prawną działającą w obszarze bezpieczeństwa urządzeń technicznych. Dołączenie do grona pracowników UDT to możliwość współpracy z ekspertami technicznymi, a także kontakt z najnowocześniejszą technologią wdrażaną w przemyśle. Rozwój gospodarki i związany z nim przyrost liczby oraz rodzajów urządzeń podlegających dozorowi stymulują rozwój kompetencji, umiejętności i stałą aktualizację wiedzy. Pracownicy UDT mają tym samym szerokie możliwości rozwoju w wielu obszarach dotyczących zarówno działalności inspekcyjnej, audytorskiej, jak i szkoleniowej.

 

Obecnie do Departamentu Administracji i Infrastruktury poszukujemy osoby na stanowisko:

Specjalista ds. przetargów
Miejsce pracy: Warszawa
Nr ref.: 263.2/DA/09/2021
Kluczowe obowiązki:
 • Kompleksowe prowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych.
 • Prowadzenie postępowań o usługi społeczne zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych.
 • Pełnienie obowiązków członka i sekretarza komisji przetargowej.
 • Prowadzenie dialogów technicznych.
 • Prowadzenie sprawozdawczości wynikającej z ustawy Prawo zamówień publicznych i innych wytycznych.
 • Archiwizacja dokumentacji przetargowej.
Nasze oczekiwania:
 • Wyższe wykształcenie (preferowane kierunki: ekonomia, administracja lub prawo).
 • Minimum 4-letnie doświadczenie w pracy w obszarze przetargów po stronie Zamawiającego.
 • Mile widziana umiejętność obsługi komercyjnej platformy zakupowej, wiedza w zakresie zakupów IT i aparatury pomiarowej.
 • Znajomość obsługi pakietu MS Office na poziomie średniozaawansowanym.
 • Samodzielność, odpowiedzialność, otwartość na zmiany.
 • Myślenie analityczne i umiejętność współpracy w zespole.
Oferujemy:
 1. Możliwość rozwoju osobistego, poszerzenia wiedzy i umiejętności oraz zdobycia atrakcyjnego doświadczenia zawodowego, w firmie o ponad 110-letniej tradycji, nastawionej na innowacje i doskonalenie w zakresie nowoczesnych technologii badawczych.
 2. Współpracę z gronem wysoko wykwalifikowanych specjalistów.
 • umowę o pracę
 • dofinansowanie do wczasów
 • opiekę medyczną
 • kartę Multisport
 • Profesjonalne szkolenia i kursy językowe
 • ubezpieczenie na życie
Aplikując (klikając w przycisk „Aplikuj”, „Aplikuj teraz” lub „Wyślij”) wyraża Pan/ Pani zgodę na przetwarzanie Pana/ Pani danych osobowych innych niż określone w art. 22 1 Kodeksu Pracy zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym przez okres 12 miesięcy od ich przekazania na potrzeby realizacji procesu rekrutacji w Urzędzie Dozoru Technicznego, ul. Szczęśliwicka 34, Warszawa (02-353).
APLIKUJ TERAZ