Warszawski Uniwersytet Medyczny

poszukuje Kandydatki/a na stanowisko:

 

Specjalista ds. personalnych

Nr ref.: ABP/32/2022

Główne zadania:

 • prowadzenie akt osobowych: nauczycieli akademickich, pracowników naukowo – technicznych, inżynieryjno – technicznych, administracyjnych i obsługi
 • sporządzanie dokumentów kadrowych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa pracy
  i regulacjami wewnętrznymi w Uczelni, w szczególności: umów o pracę i dokumentów związanych z wypowiedzeniem, zmianą, rozwiązaniem lub wygaśnięciem umów o pracę, świadectw pracy, decyzji o przyznaniu dodatku stażowego, nagród jubileuszowych, odpraw, ekwiwalentów, formularzy ERP-7, zaświadczeń o zatrudnieniu i wynagrodzeniu, i in.
 • prowadzenie ewidencji obecności w pracy i absencji,
 • zapewnienie terminowości badań z zakresu medycyny pracy, wystawianie skierowań
  na badania,
 • prowadzenie spraw związanych ze świadczeniami emerytalnymi i rentowymi,
 • zapewnienie aktualności i zgodności danych pracowników w systemie POLON oraz na stronie internetowej Uczelni,
 • obsługa spraw związanych z ubezpieczeniem społecznym i zdrowotnym pracowników,
  w tym: przygotowywanie zgłoszeń, aktualizacji oraz wyrejestrowania pracowników
  i członków ich rodzin z ubezpieczenia. Weryfikacja uprawnień do ubezpieczenia.

Wymagania kwalifikacyjne:

 • wykształcenie wyższe
 • co najmniej 2-letnie doświadczenie w pracy na stanowisku związanym z prowadzeniem spraw kadrowych
 • bardzo dobra znajomość przepisów prawa pracy
 • samodzielność i inicjatywa w realizacji powierzonych zadań
 • obsługa komputera: biegła znajomość pakietu MS Office (Word i Excel),
 • wysoko rozwinięta kultura osobista, komunikatywność i asertywność,
 • mile widziana znajomość Ustawy Prawo o Szkolnictwie Wyższym i Nauce oraz znajomość obsługi SIMPLE ERP

Oferujemy:

 • stabilne warunki zatrudnienia w ramach umowy o pracę na prestiżowej warszawskiej uczelni medycznej
 • elastyczny godziny pracy
 • możliwość zdobywania doświadczenia zawodowego w środowisku akademickim
 • bogaty pakiet socjalny, m.in.: dofinansowanie do wakacji oraz zajęć sportowo-rekreacyjnych dla Ciebie i Twoich dzieci
 • systemy premiowe i trzynastą pensję
 • możliwość przystąpienia do grupowego ubezpieczenia na życie
Prosimy o zapoznanie się z zasadami rekrutacji, które są udostępnione na stronie internetowej: https://www.wum.edu.pl/sites/www.wum.edu.pl/files/informacje/inne/polityka_rekrutacji_pracownikow_wum.pdf

Kandydat składający ofertę, akceptuje warunki rekrutacji określone w w/wym. regulaminie.

Informujemy, że skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi kandydatami, a nadesłanych dokumentów nie zwracamy.
APLIKUJ TERAZ