Warszawski Uniwersytet Medyczny

poszukuje Kandydatki/a na stanowisko:

 

Specjalista ds. personalnych

Nr ref.: ABP/32/2022

Główne zadania:

 • Prowadzenie akt osobowych: nauczycieli akademickich, pracowników naukowo – technicznych, inżynieryjno – technicznych, administracyjnych i obsługi,
 • Sporządzanie dokumentów kadrowych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa pracy
  i regulacjami wewnętrznymi w Uczelni, w szczególności: umów o pracę i dokumentów związanych z wypowiedzeniem, zmianą, rozwiązaniem lub wygaśnięciem umów o pracę, świadectw pracy, decyzji o przyznaniu dodatku stażowego, nagród jubileuszowych, odpraw, ekwiwalentów, formularzy ERP-7, zaświadczeń o zatrudnieniu i wynagrodzeniu, i in.
 • Prowadzenie ewidencji obecności w pracy i absencji,
 • Zapewnienie terminowości badań z zakresu medycyny pracy, wystawianie skierowań
  na badania,
 • Prowadzenie spraw związanych ze świadczeniami emerytalnymi i rentowymi,
 • Zapewnienie aktualności i zgodności danych pracowników w systemie POLON oraz na stronie internetowej Uczelni,
 • Obsługa spraw związanych z ubezpieczeniem społecznym i zdrowotnym pracowników,
  w tym: przygotowywanie zgłoszeń, aktualizacji oraz wyrejestrowania pracowników i członków ich rodzin z ubezpieczenia. Weryfikacja uprawnień do ubezpieczenia.

Wymagania kwalifikacyjne:

 • Wykształcenie wyższe,
 • Co najmniej 2-letnie doświadczenie w pracy na stanowisku związanym z prowadzeniem spraw kadrowych,
 • Bardzo dobra znajomość przepisów prawa pracy,
 • Samodzielność i inicjatywa w realizacji powierzonych zadań,
 • Obsługa komputera: biegła znajomość pakietu MS Office (Word i Excel),
 • Wysoko rozwinięta kultura osobista, komunikatywność i asertywność,
 • Mile widziana znajomość Ustawy Prawo o Szkolnictwie Wyższym i Nauce oraz znajomość obsługi SIMPLE ERP.

Oferujemy:

 • Stabilne warunki zatrudnienia w ramach umowy o pracę na prestiżowej warszawskiej uczelni medycznej,
 • Elastyczny czas pracy,
 • Możliwość zdobywania doświadczenia zawodowego w środowisku akademickim,
 • Bogaty pakiet socjalny, m.in.: dofinansowanie do wakacji oraz zajęć sportowo-rekreacyjnych dla Ciebie i Twoich dzieci,
 • Systemy premiowe,
 • Trzynastą pensję,
 • Możliwość przystąpienia do grupowego ubezpieczenia na życie.
Prosimy o zapoznanie się z zasadami rekrutacji, które są udostępnione na stronie internetowej: https://www.wum.edu.pl/sites/www.wum.edu.pl/files/informacje/inne/polityka_rekrutacji_pracownikow_wum.pdf

Kandydat składający ofertę, akceptuje warunki rekrutacji określone w w/wym. regulaminie.

Informujemy, że skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi kandydatami, a nadesłanych dokumentów nie zwracamy.
APLIKUJ TERAZ