Specjalista ds. Ochrony Środowiska

Misją LOTAMS jest oferowanie usług najwyższej jakości poprzez wykonywanie przeglądów technicznych zgodnie z najwyższymi standardami, by zapewnić niezawodność operacji lotniczych i bezpieczeństwo pasażerom.

Nr ref.: TA/03/2024
Wymagania:
 • Ukończone studia kierunkowe
 • Doświadczenie ok. 4 lat pracy na podobnym stanowisku w firmie usługowej/przemysłowej/produkcyjnej
 • Znajomość aktualnych przepisów prawnych w zakresie ochrony środowiska, m.in. Ustawa o odpadach, POŚ
 • Znajomość systemu BDO, Ekopłatnik, bazy KOBIZE
 • Znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym
 • Dobra organizacja pracy, sumienność, zaangażowanie, proaktywne podejście
 • Zainteresowanie tematami ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju
 • Znajomość programów MS Office
 • Mile widziana znajomość zagadnień związanych z liczeniem śladu węglowego oraz tworzeniem strategii dekarbonizacji
Zadania:
 • Wsparcie w nadzorze nad przestrzeganiem wymagań ochrony środowiska w firmie oraz monitoring przepisów prawnych i zmian w tym zakresie
 • Wsparcie w opracowywaniu wymaganych sprawozdań - m.in. za korzystanie ze środowiska, opłata produktowa, CBAM, KOBIZE, baza BDO
 • Nadzór nad umowami i decyzjami dot. ochrony środowiska
 • Tworzenie procedur z zakresu ochrony środowiska oraz inicjowanie i wdrażanie działań prośrodowiskowych w firmie
Uprzejmie informujemy, że odpowiemy wyłącznie na wybrane oferty.

Oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie przez administratora, którym jest LOT AIRCRAFT MAINTENANCE SERVICES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Warszawie, przy ul. Komitetu Obrony Robotników 45C, 02-146 Warszawa, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000352848, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy KRK, posiadającą kapitał zakładowy w wysokości 225 470 099,40 zł, NIP: 522-294-67-95, REGON: 142321116 moich danych osobowych zawartych w formularzu aplikacyjnym i CV w celu przeprowadzenia procedury rekrutacji.

Powyższa zgoda została wyrażona dobrowolnie.