Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Dworze Mazowieckim
Specjalista ds. księgowych
Miejsce pracy: Czosnów
Numer: StPr/22/0715
OBOWIĄZKI:
Prowadzenie pełnej księgowości płac i kadrSporządzanie sprawozdań finansowychSprawowanie kontroli formalno-prawnej i rachunkowej wszystkich dokumentów księgowychSporządzanie deklaracji rocznych i rozliczeniowychRegulowanie płatności wynikających z zobowiązańWystawianie rachunkówCzuwanie nad prawidłowym przebiegiem wykonania budżetu LGDPrzygotowywanie we współpracy z Dyrektorem Biura wniosków przyznawania pomocy finansowejPomoc beneficjentom w przygotowaniu dokumentacji aplikacyjnych i rozliczaniu projektówEwaluacja wskaźników i wdrażania LSRWeryfikacja kart wstępnych wniosków zgodnie z procedurami
WARUNKI PRACY:
Wymagania konieczne:

Wykształcenie: średnie zawodowe, ekonomiczne


Wymagania inne:

Współpraca w zespole Komunikacja ustna Planowanie i organizowanie pracy Umiejętność czytania ze zrozumieniem i pisania Umiejętności matematyczne Umiejętność obsługi komputera i wykorzystania Internetu Kompetencje społeczne:Ponoszenia odpowiedzialności za skutki podejmowanych działań Przestrzegania zasad uczciwości, rzetelności, poufności określonych w standardach etycznych i normach zawodowych oraz zapobiegania konfliktom interesów. Weryfikowania działania własnego i oceniania osób, którymi kieruje w zakresie realizacji zadań zawodowych właściwych dla prowadzenia rachunkowości. Współpracowania z innymi osobami, działami i instytucjami w realizacji usług rachunkowych. Przyjmowania odpowiedzialności za efekty wykonanej pracy. Rozwijania kompetencji osobistych i zawodowych, w tym ustawicznego aktualizowania i podwyższania swojej wiedzy w zakresie zmian w przepisach. Inne kursy dotyczące księgowych.

Miejsce pracy:

Czosnów


Rodzaj umowy:

Umowa o pracę na czas określony


Wynagrodzenie brutto:

od 4 300 PLN

KONTAKT:

Źródło oferty pracy: Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Dworze Mazowieckim

APLIKUJ TERAZ