Spółka Enigma SOI istnieje od 30 lat. Przez lata zdobyła zaufanie instytucji publicznych, wojska, samorządów oraz klientów komercyjnych.

Pion, który przedstawiamy zajmuje się sprzedażą rozwiązań IT na rynek specjalny, public, komercyjny, przemysłowy, finansowy. Naszym klientom oferujemy liczne produkty własne oraz te światowych liderów technologicznych. Dostarczamy nowoczesne narzędzia bezpośrednio do wojska, ministerstw, gmin, szpitali, banków, instytucji finansowych, telekomów, przemysłu. Wdrażane rozwiązania mają grono odbiorców, które sukcesywnie powiększamy.

Do zespołu sprzedaży zapraszamy osoby konsekwentne, otwarte na współpracę, dynamiczne i samodzielne. Doceniamy doświadczonych specjalistów ze znajomością rynków, wspieramy tych z ambicją i potencjałem.

Lubisz sprzedaż, czujesz branżę IT - czekamy właśnie na Ciebie!

Specjalista ds. Kluczowych Klientów (sprzedaż produktów IT do B2A, B2B)
Miejsce pracy: Warszawa
Twój zakres obowiązków
 • Aktywne poszukiwanie nowych klientów. Własny portfel klientów mile widziany
 • Nawiązywanie, budowanie, utrzymywanie i rozwój kontaktów ze strategicznymi Klientami
 • Realizacja założeń budżetowych w oparciu o produkty własne i rozwiązania firm zewnętrznych
 • Spotkania, rozmowy, prezentacje i korespondencja z partnerami biznesowymi
 • Udział w tworzeniu strategii sprzedaży oraz negocjacjach
 • Monitorowanie danych rynkowych w tym znajomość trendów, rozwiązań konkurencyjnych
 • Stałe podnoszenie kompetencji poprzez szkolenia wewnętrzne i zewnętrzne
 • Czynny udział w utrzymaniu pozytywnego wizerunku Spółki
Nasze wymagania
 • Lubisz sprzedaż, lubisz planować i osiągać cele – otrzymasz narzędzia i wsparcie ze strony organizacji, aby je realizować
 • Doświadczenie w sprzedaży rozwiązań IT na rynki B2A i B2B – przyda się, abyśmy wspólnie działali na większą skalę
 • Zrozumienie rynku, własny portfel klientów - pomożemy utrzymać i rozwinąć istniejące kontakty
 • Zainteresowanie tematem profesjonalnej sprzedaży rozwiązań IT na rynek B2A, B2B, chęć poznawania nowych rozwiązań - rozwój, szkolenia, zaangażowanie przełożą się na skuteczniejsze działania
 • Umiejętność komunikacji biznesowej, w tym zdolności do nawiązywania nowych relacji oraz utrzymywania istniejących kontaktów biznesowych – tak łatwiej łączyć osoby, cele, terminy
 • Zdolności analityczne pozwalające wyciągać wnioski z dostępnych danych finansowych i biznesowych – niezbędne do planowania własnej pracy i realizacji celów
 • Wykształcenie wyższe
 • Dobra znajomość j. angielskiego (w tym w stopniu min. podstawowym znajomości języka technicznego/IT)
Mile widziane
 • Ugruntowane relacje z dotychczasowymi klientami, które można realizować w oparciu o ofertę Enigmy
 • Znajomość specyfiki rynku Public oraz rynku Komercyjnego. Preferencje dotyczące działań na konkretnym rynku zostaną uwzględnione. Prośba o wskazanie wybranego obszaru w wiadomości
Tak organizujemy naszą pracę
 • Nowoczesne zarządzanie pracą w oparciu o przyjazne systemy zarządzania sprzedażą
 • Możliwość bezpośrednich konsultacji (mentorskich, technicznych, prawnych, finansowych)
 • Narzędzia pracy od pierwszego dnia w firmie
 • Życzliwe wprowadzenie do organizacji
 • Szkolenia produktowe i organizacyjne w trakcie wdrożenia
 • Rozwój: ciekawe projekty, możliwość konsultacji, certyfikacja, szkolenia, stały dostęp do wiedzy
 • Równowaga: dowolna forma zatrudnienia, możliwość pracy hybrydowej, jasne zadania
 • Zrozumienie: przyjazna, niekorporacyjna atmosfera, inicjatywy wewnętrzne, integracja, sport
 • Wsparcie: narzędzia pracy, opieka medyczna, Multisport, dofinansowania, PPK, ubezpieczenia
Administratorem danych w procesie rekrutacji jest Enigma Systemy Ochrony Informacji Sp. z o.o., ul. Jutrzenki 116, 02-230 Warszawa, tel. +48 22 570 57 10, email: biuro@enigma.com.pl, dane kontaktowe Inspektora ochrony danych: iod@enigma.com.pl.
Szczegółowe informacje o przetwarzaniu danych osobowych znajdują się na stronie:

https://www.enigma.com.pl/informacje-od-administratora-danych-osobowych/