Specjalista ds. Kadr i Płac
Miejsce pracy: Warszawa
Zakres obowiązków:
 • Kompleksowa obsługa kadrowo-płacowa pracowników (prowadzenie teczek osobowych, przygotowywanie i obsługa umów o pracę, umów cywilnoprawnych, aneksów, porozumień, zaświadczeń dla współpracowników, w tym cudzoziemców, obsługa procesu wdrażania i adaptacji nowych pracowników w organizacji (onboarding), obsługa administracyjna egzekucji komorniczych pracowników, pozostałe sprawy pracownicze wymagające bieżącej obsługi)
 • Sporządzanie list płac dla wynagrodzeń z tytułu umów o pracę i umów cywilnoprawnych
 • Przygotowywanie regulaminów i instrukcji w zakresie swoich kompetencji
 • Prowadzenie i weryfikacja ewidencji czasu pracy pracowników i współpracowników 
 • Prowadzenie ewidencji oraz rozliczeń delegacji
 • Nadzór nad badaniami okresowymi pracowników oraz szkoleniami BHP, w tym ich terminowością
 • Obsługa administracyjna i doradcza w zakresie prawa pracy
 • Współpraca z instytucjami zewnętrznymi (ZUS,GUS,US,PFRON) w zakresie przygotowywania i składania wszelkich deklaracji rozliczeń i raportów m.in. PIT-4,PIT-8,PIT-11
 • Udział w kontrolach urzędowych
 • Obsługa PPK
 • Obsługa benefitów tj. ubezpieczenie na życie, opieka medyczna, multisport
 • Sporządzanie raportów i analiz w zakresie swoich kompetencji
Wymagania:
 • Minimum trzyletnie doświadczenie na samodzielnym stanowisku kadrowo-płacowym
 • Praktyczna znajomość przepisów z zakresu rozliczania wynagrodzeń, ubezpieczeń społecznych, prawa pracy itp.
 • Znajomość pakietu MS Office (w szczególności MS Excel) na poziomie co najmniej średniozaawansowanym 
 • Samodzielność w działaniu, proaktywna postawa
 • Bardzo dobra organizacja pracy
 • Umiejętność pracy w zespole
 • Umiejętność pracy w dynamicznym środowisku oraz określania priorytetów
 • Znajomość  programu Płatnik
 • Znajomość przepisów dotyczących PPK
 • Znajomość języka angielskiego przynajmniej na poziomie komunikatywnym
Oferujemy:
 • Zatrudnienie w firmie z branży nieruchomości i budowlanej o ustabilizowanej pozycji na rynku
 • Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę lub B2B
 • Atrakcyjne warunki zatrudnienia i wynagrodzenia 
 • Niezbędne szkolenia i kursy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenie na życie
 • Karta Multisport
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
APLIKUJ TERAZ