CUW Sp. z o.o.

 

Biuro rachunkowe zajmujące się profesjonalną obsługą podmiotów gospodarczych w zakresie rachunkowości, podatków i audytu.

Działalność spółki CUW realizowana jest od 2009 roku i dynamicznie rozwija się, poszerzając ofertę dla klientów instytucjonalnych w zakresie outsourcingu usług.

Oferujemy usługi księgowe, prowadzenie spraw kadrowo - płacowych oraz doradztwo podatkowe i audyt.

 

W związku z dynamicznym rozwojem aktualnie poszukujemy osoby na stanowisko:

Specjalista ds. kadr i płac
Miejsce pracy: Warszawa
Nr ref.: 01/2022

Główny zakres zadań:

 • Obsługa kadrowo-płacowa kilkunastu spółek prawa handlowego
 • Naliczanie list płac, wystawianie rachunków do umów zleceń/dzieł
 • Kompleksowe prowadzenie akt osobowych pracowników
 • Sporządzanie umów o pracę/wypowiedzeń/porozumień
 • Sporządzanie umów cywilnoprawnych
 • Sporządzanie oraz wydawanie świadectw pracy, zaświadczeń i innych dokumentów dotyczących zatrudniania i wynagrodzenia pracowników
 • Prowadzenie ewidencji czasu pracy, urlopów pracowniczych, zwolnień lekarskich
 • Prowadzenie wszelkiej dokumentacji ubezpieczeniowej/ zgłoszenia i wyrejestrowania z ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych pracowników/zleceniobiorców i członków ich rodzin
 • Prowadzenie ewidencji obowiązkowych badań lekarskich pracowników oraz kontrola ich aktualności
 • Prowadzenie ewidencji obowiązkowych szkoleń BHP i PPOŻ oraz kontrola ich aktualności
 • Sporządzanie korekt deklaracji ZUS
 • Korespondencja z instytucjami zewnętrznymi tj. ZUS, PIP, PFRON, komornicy sądowi

Wymagania:

 • Bardzo dobra znajomość teoretyczna i praktyczna programu: Symfonia moduł Kadry i Płace
 • Minimum 5 lat doświadczenia w zakresie kadrowo – płacowym
 • Bieżąca znajomość przepisów podatkowych i Ustawy Zasiłkowej oraz umiejętność praktycznego stosowania
 • Bardzo dobra znajomość przepisów prawa pracy
 • Samodzielność oraz odpowiedzialność za wyniki swojej pracy
 • Bardzo dobra umiejętność organizacji pracy własnej
 • Wysoko rozwinięte zdolności interpersonalne

Oferujemy

 • Samodzielność działania
 • Przyjazna atmosfera, sprzyjająca współpracy i rozwojowi
 • Pracę na pełen etat
 • Rodzaj umowy: umowa o pracę
CUW Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do rejestracji i przetwarzania danych zawartych w  CV wyłącznie do potrzeb procesu rekrutacji. Kandydatom zapewniamy całkowitą dyskrecję. Na CV prosimy o dopisanie następującej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.). Zgoda obejmuje również przetwarzanie danych w przyszłości dla potrzeb kolejnych procesów rekrutacyjnych podejmowanych przez CUW Sp. z o.o. Zastrzegamy sobie prawo do udzielania odpowiedzi wyłącznie na wybrane oferty.
APLIKUJ TERAZ