Specjalista ds. inwestycji
Miejsce pracy: Warszawa
TERMIN SKŁADANIA CV: 22 czerwca 2022r.

CZEKAMY NA KANDYDATA, KTÓRY:
 • posiada wykształcenie wyższe techniczne, preferowane z zakresu gospodarki wodnej, hydrotechniki, energetyki odnawialnej lub pokrewne,
 • ma minimum roczne doświadczenia w ww. obszarach,
 • zna program MS Project, wykres Gantta,
 • sprawnie posługuje się narzędziami pakietu MS Office,
 • posiada wiedzę z zakresu realizacji inwestycji budowlanych,
 • zna przepisy ustawy: Prawo Budowlane ze szczególnym uwzględnieniem inwestycji hydrotechnicznych oraz Prawo wodne wraz z rozporządzeniami,
 • sprawnie działa w sytuacjach stresowych oraz pod presją czasu,
 • posiada umiejętność analitycznego myślenia oraz hierarchizowania zadań,
 • potrafi pracować w zespole.
DODATKOWO DOCENIMY:
 • znajomość ustaw: Prawo ochrony środowiska,
 • znajomość programów: AutoCAD, ArcGis,
 • certyfikat z zakresu zarządzania projektami PRINCE 2.
OSOBA NA TYM STANOWISKU BĘDZIE ODPOWIEDZIALNA ZA:
 • planowanie i monitorowanie kompleksowego procesu inwestycyjnego,
 • przygotowywanie procesów inwestycyjnych w ramach zadań towarzyszących inwestycji głównej,
 • opracowanie dokumentów zarządczych, sprawozdań, protokołów w dostosowaniu do wymagań określonych przez Kierownika projektu,
 • weryfikację i aktualizację harmonogramów Projektów w programie MS Project oraz wykresu Gantta,
 • nadzorowanie prawidłowości wykonania dokumentacji,
 • opiniowanie rozwiązań projektowych,
 • udział w uzgadnianiu rozwiązań projektowych przez instytucje zewnętrzne,
 • identyfikację i monitoring ryzyka w projekcie.
APLIKUJ TERAZ