NES Global Talent jest firmą rekrutacyjna specjalizującą się w stanowiskach technicznych. 500 doświadczonych rekruterów NES wspiera Kandydatów i firmy w 28 krajach, z 45 biur w branżach: Energetyka, Budownictwo i Nieruchomości, Nafta i Gaz, Farmacja, IT, Produkcja.

Specjalista ds. HR
Miejsce pracy: Warszawa

Zakres obowiązków:
 • Przygotowywanie dokumentów personalnych m. in. wewnętrznych dokumentów (dotyczących: zatrudnienia, zmian warunków współpracy, awansów, aneksów, zaświadczeń itp.),
 • Koordynowanie procesów on-boardingowych,
 • Kompleksowa obsługa kadrowa pracowników w tym między innymi prowadzenie akt osobowych pracowników, sporządzanie dokumentacji związanej ze stosunkiem pracy, udzielanie pracownikom informacji z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych,
 • Obsługa programu kadrowego - wprowadzanie i weryfikacja danych kadrowo-płacowych,
 • Współpraca z zewnętrznym dostawcą usług payrollowych,
 • Ewidencjonowanie i kontrola danych dotyczących czasu pracy pracowników oraz ich absencji,
 • Koordynowanie działań związanych z badaniami lekarskimi i szkoleniami BHP pracowników,
 • Przygotowywanie okresowych raportów i prezentacji,
 • Udział w projektach HR: ocena roczna, badanie potrzeb rozwojowych, komunikacja wewnętrzna,
 • Wdrażanie niezbędnych regulaminów, dokumentacji i procedur wymaganych przez prawo pracy.
Wymagania:
 • Doświadczenie z obszaru administracji kadrowej,
 • Znajomość przepisów prawa pracy oraz umiejętność stosowania ich w praktyce,
 • Umiejętność komunikacji i współpracy z klientem i zespołem,
Oferta:
 • Umowa o pracę,
 • Możliwość rozwoju,
 • Praca w firmie o stabilnej pozycji na rynku,
 • Benefity:dofinansowanie zajęć sportowych, prywatna opieka medyczna, dofinansowanie nauki języków, dofinansowanie szkoleń i kursów.
Prosimy o dopisanie klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 922 z późn. zm. ). Jednocześnie oświadczam, że zostałem/am poinformowany/a o dobrowolności podania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.
APLIKUJ TERAZ