Powiatowy Urząd Pracy w Mińsku Mazowieckim
Specjalista ds. gospodarczych
Miejsce pracy: Mińsk Mazowiecki
Numer: StPr/20/1156
OBOWIĄZKI:
- nadzorowanie i organizacja pracy podległych pracowników,- nadzorowanie zabezpieczenia mienia jednostki, zaopatrzenie jednostki w niezbędne materiały i nadzorowanie zakupu sprzętu,- prowadzenie zamówien publicznych jednostki,- prowadzenie spraw związanych z konserwacją sprzętu, - udział w komisjach dotyczących porzeprowadzania o odbiory remontów,- zaopatrzenie pracowników w odzież ochronną i inne środki zgodnie z obowiązującymi przepisami,- nadzór nad prowadzeniem okresowych przeglądów budynków i instalacji.
WARUNKI PRACY:
Wymagania konieczne:

Wykształcenie: wyższe (w tym licencjat), brak


Wymagania inne:

Wykształcenie wyższe i co najmniej 4 lata stażu pracy lub średnie ogólne, lub specjalistyczne i co najmniej 5 lat stażu pracy.Kierunek Administracja lub Budownictwo.Bardzo dobra znajomość przepisów ustaw: Kodeks pracy, prawo zamówień publicznych, o ochronie danych osobowych, przepisów archiwizowania dokumentów.Znajomość obsługi komputera.Umiejętność redagowania pism urzędowych.Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.Niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.Nieposzlakowana opinia.Obywatelstwo polskie lub inne niż polskie, państwa Unii Europejskiej lub innego państwa, którego obywatelom przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na teytorium RP, przy czym znajomość języka polskiego takiej osoby musi być potwierdzona dokumentem określonym w zał. nr 2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16.12.2009 r. w sprawie przeprowadzania postepowania kwalifikacyjnego w słuzbie cywilnej (Dz.U. z 2019 r. poz. 1552).

Miejsce pracy:

Mińsk Mazowiecki


Rodzaj umowy:

Umowa o pracę na czas nieokreślony


Wynagrodzenie brutto:

3 000 - 5 000 PLN

KONTAKT:

Źródło oferty pracy: Powiatowy Urząd Pracy w Mińsku Mazowieckim