CENTRUM NAUKI KOPERNIK

poszukuje osób do pracy na stanowisku:

Specjalista ds. edukacji / Trener w Pracowni Edukacji
Warszawa

Poszukujemy twórczej, otwartej na nowe wyzwania i samodzielnej osoby do zespołu Pracowni Edukacji Centrum Nauki Kopernik. Pracownia Edukacji to grupa specjalistów różnych dziedzin nauki, ludzi o różnym doświadczeniu zawodowym. Tworzymy i promujemy rozwiązania edukacyjne zwiększające zainteresowanie nauką oraz nią inspirowane. Prototypujemy i wdrażamy metody angażujące uczestników w działanie, zwiększające samodzielność w procesie uczenia się. Wspieramy budowanie międzynarodowych sieci działających na rzecz rozwoju edukacji. Realizujemy programy i projekty edukacyjne m.in. Klub Młodego Odkrywcy, ESERO, Konstruktorów Marzeń, animując społeczności praktyków i teoretyków edukacji; ucząc się od siebie wzajemnie.

Twoje zadania:
 • współtworzenie scenariuszy działań edukacyjnych np. warsztatów, zajęć, spotkań (bezpośrednich i online) z edukatorami/nauczycielami i uczniami;
 • realizacja warsztatów, spotkań, zajęć (bezpośrednich i online) w oparciu o facylitowanie procesu grupowego odwołującego się do wiedzy, umiejętności i doświadczeń uczestników;
 • wspieranie rozwoju kompetencji uczestników, w szczególności w zakresie krytycznego myślenia, efektywnej komunikacji, współpracy w działaniu, rozwiązywania złożonych problemów, także kompetencji cyfrowych;
 • dzielenie się wiedzą, wsparcie rozwoju kompetencji trenerskich w zespole Pracowni Edukacji;
 • pozyskiwanie współpracowników zewnętrznych w zakresie powierzonych działań i nadzór nad jakością ich pracy;
 • współpraca z pracownikami Pracowni Edukacji, w szczególności w programie edukacyjnym towarzyszącym wystawie ,,Przyszłość jest dziś”;
 • współtworzenie materiałów edukacyjnych w powierzonych działaniach.
Czego od Ciebie oczekujemy:
 • doświadczenia w tworzeniu/współtworzeniu scenariuszy zajęć, lekcji, warsztatów (co najmniej 2 stworzone formaty);
 • doświadczenia w prowadzeniu warsztatów, szczególnie dla nauczycieli i uczniów (co najmniej roczne lub co najmniej 10 warsztatów);
 • co najmniej 3 letniego doświadczenia pracy dydaktycznej/edukatorskiej, w szczególności kompetencji trenerskich (mentoring, tutoring, facylitacja procesu grupowego).

Oraz:

 • wysokich kompetencji komunikacyjnych i otwartości w relacjach;
 • umiejętności pracy w zespole;
 • bardzo dobrej organizacji pracy własnej;
 • komunikatywnej znajomość j. angielskiego (poziom B1).
Mile widziane:
 • znajomości zagadnień edukacyjnych, idei pedagogicznych oraz zainteresowania rozwojem w tym obszarze;
 • znajomości różnych metod nauczania/uczenia się (dydaktyka).
Dlaczego warto do nas dołączyć?
 • oferujemy stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę w wymiarze 1/2 etatu;
 • umożliwiamy udział w nowatorskich projektach edukacyjnych w prestiżowej instytucji kultury;
 • zapewniamy benefity pracownicze (m.in. opiekę medyczną, dofinansowanie karty multisport, vouchery do CNK, Legimi).

W aplikacji prosimy o umieszczenie klauzuli: „Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Centrum Nauki Kopernik moich danych osobowych w celach związanych z przeprowadzeniem procesu rekrutacyjnego. Zostałam/łem poinformowana/y, że administratorem danych osobowych jest Centrum Nauki Kopernik z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy 00-390) przy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 20. Oświadczam, iż jestem świadoma/y prawa do wglądu do swoich danych, prawa poprawiania danych oraz prawa do żądania usunięcia danych, a dane zostały podane dobrowolnie.”

Zgłoszenia bez załączonej powyższej klauzuli nie będą rozpatrywane.
Zastrzegamy sobie prawo do odpowiedzi na wybrane zgłoszenia.


1. Informujemy, ze administratorem podanych w zgłoszeniu rekrutacyjnym danych osobowych jest Centrum Nauki Kopernik z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy 00-390) przy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 20 (dalej jako „CNK”).

2. Te dane osobowe, które zostały wymienione w Kodeksie Pracy, przetwarzamy na podstawie przepisów prawa. Podstawą przetwarzania pozostałych danych jest art. 6 ust. 1 lit. a) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. tj. zgoda osoby, której dane dotyczą.

3. Dane zbierane są w celu realizacji danego procesu rekrutacyjnego, a w przypadku wyrażenia odrębnej zgody, także w celu realizacji przyszłych procesów rekrutacyjnych prowadzonych przez CNK.

4. Dane przetwarzane będą przez okres do 3 miesięcy od momentu zakończenia procesu rekrutacyjnego, a w przypadku wyrażenia odrębnej zgody na udział w przyszłych rekrutacjach prowadzonych przez CNK, przez okres 12 miesięcy od dnia przesłania zgłoszenia.

5. Informujemy, że podane w zgłoszeniu dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom świadczącym usługi na rzecz CNK oraz podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.

6. Przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.

7. Ponadto informujemy o przysługującym Pani/Panu prawie do cofnięcia w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie danych, w formie pisemnej lub drogą elektroniczną na adres e-mail: rekrutacja@kopernik.org.pl co nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed cofnięciem zgody.

8. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne przy czym jest warunkiem niezbędnym do uczestniczenia w procesie rekrutacyjnym. W przypadku niepodania danych, nie będzie możliwy udział w prowadzonym przez CNK procesie rekrutacyjnym.

10. Decyzje dotyczące podanych w zgłoszeniu rekrutacyjnym danych osobowych nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany.

11. Kontakt z CNK, w tym z osobą realizująca w CNK obowiązki inspektora ochrony danych, możliwy jest w formie pisemnej na adres podany w pkt. 1 powyżej, lub w formie elektronicznej na adres e-mail: rekrutacja@kopernik.org.pl.


Więcej o Centrum Nauki Kopernik na www.kopernik.org.pl

APLIKUJ TERAZ