Urząd Dozoru Technicznego jest państwową osobą prawną działającą w obszarze bezpieczeństwa urządzeń technicznych. Dołączenie do grona pracowników UDT to możliwość współpracy z ekspertami technicznymi, a także kontakt z najnowocześniejszą technologią wdrażaną w przemyśle. Rozwój gospodarki i związany z nim przyrost liczby oraz rodzajów urządzeń podlegających dozorowi stymulują rozwój kompetencji, umiejętności i stałą aktualizację wiedzy. Pracownicy UDT mają tym samym szerokie możliwości rozwoju w wielu obszarach dotyczących zarówno działalności inspekcyjnej, audytorskiej, jak i szkoleniowej.

Obecnie do Departamentu Administracji i Infrastruktury poszukujemy osoby na stanowisko:

Specjalista ds. budowlanych
Miejsce pracy: Warszawa
Nr ref.: 379.1/DA/10/2022
Kluczowe obowiązki:
 • Prowadzenie spraw dotyczących remontów i inwestycji budowlanych w jednostkach organizacyjnych UDT, w branży ogólnobudowlanej.
 • Rozpoznanie najpilniejszych potrzeb i samodzielne przygotowanie opisu przedmiotu zamówienia, specyfikacji wykonania i odbioru robót, przedmiarów i kosztorysów inwestorskich dla potrzeb małych remontów czy modernizacji, nie wymagających opracowania dokumentacji budowlanej.
 • Dokonywanie ocen technicznych istniejących obiektów UDT pod kątem napraw i optymalizacji, zgodności z warunkami technicznymi i właściwymi przepisami, proponowanie rozwiązań optymalizujących zużycie energii oraz wdrażanie nowoczesnych rozwiązań związanych z utrzymaniem nieruchomości (w tym OZE).
 • Przygotowanie zadań do realizacji i uczestniczenie w procedurach o zamówienie publiczne, współtworzenie części specyfikacji istotnych warunków zamówienia, umów, uczestniczenie w pracach komisji przetargowej i sądach konkursowych.
 • Bieżące rozpoznanie rynku firm wykonawczych, asortymentu materiałów budowlanych, ich dostępności i cen, śledzenie nowości technicznych oraz zapoznanie się z obowiązującymi przepisami, niezbędnymi do realizacji powierzonych zadań.
 • Inicjowanie nowych rozwiązań technicznych oraz organizacyjnych.
 • Nadzorowanie i kontrola zadań inwestycyjnych, w tym robót budowlano-montażowych.
 • Koordynacja prac podwykonawców.
 • Nadzór nad przygotowaniem dokumentacji projektowej, powykonawczej i odbiorowej.
 • Koordynowanie procesu uzyskania decyzji, zgód i pozwoleń administracyjnych.
 • Udział w obsłudze zgłoszeń gwarancyjnych.
Nasze oczekiwania:
 • Wykształcenie wyższe techniczne o profilu ogólnobudowlanym/ magister inżynier budownictwa/ architekt.
 • Minimum 3 lata doświadczeni w pracy na podobnym stanowisku.
 • Uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej lub architektonicznej bez ograniczeń, wymagane przepisami ustawy Prawo budowlane.
 • Obowiązkowe członkostwo w Okręgowej Izbie Inżynierów Budownictwa.
 • Znajomość przepisów z zakresu prawa budowlanego.
 • Znajomość wykonywania kosztorysów inwestorskich.
 • Umiejętność obsługi pakietu MS Office, programów specjalistycznych (kosztorysowych), baz danych, ERP (mile widziane TETA).
 • Prawo jazdy kat. B.
 • Umiejętność rozwiązywania problemów, dobra organizacja pracy, umiejętność działania w sytuacjach stresowych.
Oferujemy:
 1. Możliwość rozwoju osobistego, poszerzenia wiedzy i umiejętności oraz zdobycia atrakcyjnego doświadczenia zawodowego, w firmie o 110-letniej tradycji, nastawionej na innowacje i doskonalenie w zakresie nowoczesnych technologii badawczych.
 2. Współpracę z gronem wysoko wykwalifikowanych specjalistów.
 • umowę o pracę
 • dofinansowanie do wczasów
 • opiekę medyczną
 • kartę Multisport
 • Profesjonalne szkolenia i kursy językowe
 • ubezpieczenie na życie
Aplikując (klikając w przycisk „Aplikuj”, „Aplikuj teraz” lub „Wyślij”) wyraża Pan/ Pani zgodę na przetwarzanie Pana/ Pani danych osobowych innych niż określone w art. 22 1 Kodeksu Pracy zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym przez okres 12 miesięcy od ich przekazania na potrzeby realizacji procesu rekrutacji w Urzędzie Dozoru Technicznego, ul. Szczęśliwicka 34, Warszawa (02-353).
APLIKUJ TERAZ