Urząd Dozoru Technicznego jest państwową osobą prawną działającą w obszarze bezpieczeństwa urządzeń technicznych. Dołączenie do grona pracowników UDT to możliwość współpracy z ekspertami technicznymi, a także kontakt z najnowocześniejszą technologią wdrażaną w przemyśle. Rozwój gospodarki i związany z nim przyrost liczby oraz rodzajów urządzeń podlegających dozorowi stymulują rozwój kompetencji, umiejętności i stałą aktualizację wiedzy. Pracownicy UDT mają tym samym szerokie możliwości rozwoju w wielu obszarach dotyczących zarówno działalności inspekcyjnej, audytorskiej, jak i szkoleniowej.

Obecnie do Departamentu Administracji i Infrastruktury w Centrali UDT poszukujemy osoby na stanowisko:

Specjalista ds. budowlanych
Miejsce pracy: Warszawa
Nr ref.: 37.1/DA/03/2024
Kluczowe obowiązki:
 • Prowadzenie budowlanych zadań remontowych i inwestycyjnych w nieruchomościach UDT.
 • Przygotowywanie propozycji zapisów do umów na roboty budowlane.
 • Udział w odbiorach technicznych remontów i inwestycji.
 • Koordynowanie realizacji umów na roboty budowlane, w tym weryfikacja kosztorysów powykonawczych, dokumentacji powykonawczej oraz zgodności rozliczeń finansowych z warunkami umowy.
 • Opiniowanie nieruchomości pod względem technicznym przed ich zakupem.
 • Rekomendowanie działań przekładających się na redukcję kosztów eksploatacji budynków w tym zużycia mediów.
 • Praca w Komisji Przetargowej powołanej do przeprowadzenia postępowań o roboty budowlane; ocena złożonych ofert
  i rekomendowanie wyboru najkorzystniejszej oferty.
Nasze oczekiwania:
 • Wykształcenie wyższe techniczne (preferowane o profilu ogólnobudowlanym).
 • Minimum 2 lata doświadczenia w pracy w budownictwie.
 • Uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń, wymagane przepisami ustawy Prawo budowlane /Dz.U.2023.682 tj. z dnia 2023.04.12/.
 • Członkostwo w Okręgowej Izbie Inżynierów Budownictwa.
 • Znajomość przepisów z zakresu Prawa budowlanego i ustaw powiązanych.
 • Znajomość procesu inwestycyjnego oraz umiejętność wykonywania kosztorysów inwestorskich.
 • Umiejętność obsługi pakietu MS Office, programy specjalistyczne (kosztorysowe), mile widziana umiejętność obsługi systemów ERP.
 • Odporność na stres, odpowiedzialność, komunikatywność.
 • Dobra organizacja pracy, samodzielność i skuteczność w działaniu.
 • Prawo jazdy kat. B.
Oferujemy:
 1. Możliwość rozwoju osobistego, poszerzenia wiedzy i umiejętności oraz zdobycia atrakcyjnego doświadczenia zawodowego, w firmie o 110-letniej tradycji, nastawionej na innowacje i doskonalenie w zakresie nowoczesnych technologii badawczych.
 2. Współpracę z gronem wysoko wykwalifikowanych specjalistów.
 • umowę o pracę
 • dofinansowanie do wczasów
 • opiekę medyczną
 • kartę sportową
 • Profesjonalne szkolenia i kursy językowe
 • ubezpieczenie na życie
Aplikując (klikając w przycisk „Aplikuj”, „Aplikuj teraz” lub „Wyślij”) wyraża Pan/ Pani zgodę na przetwarzanie Pana/ Pani danych osobowych innych niż określone w art. 22 1 Kodeksu Pracy zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym przez okres 12 miesięcy od ich przekazania na potrzeby realizacji procesu rekrutacji w Urzędzie Dozoru Technicznego, ul. Szczęśliwicka 34, Warszawa (02-353).
APLIKUJ TERAZ