Narodowy Bank Polski

Departament Informatyki i Telekomunikacji

poszukuje kandydata do pracy

w charakterze specjalisty ds. bezpieczeństwa teleinformatycznego

w Wydziale Zabezpieczeń Teleinformatycznych


Do głównych zadań pracownika należeć będzie:

 • administrowanie systemami bezpieczeństwa teleinformatycznego: systemem skanowania podatności oraz systemem zarządzania hasłami i nagrywania sesji użytkowników uprzywilejowanych,
 • analizowanie potrzeb informatycznych NBP w zakresie rozwoju systemów ochrony infrastruktury teleinformatycznej,
 • udział w projektach DIT związanych z rozwojem i utrzymaniem systemów ochrony infrastruktury teleinformatycznej NBP, zgodnie z powierzonymi zadaniami,
 • udział w pracach rozwojowych, wdrożeniowych, eksploatacyjnych i utrzymania systemów ochrony infrastruktury teleinformatycznej NBP,
 • opiniowanie i współpraca przy przygotowaniu projektów wewnętrznych aktów prawnych,
 • udział w opracowywaniu i wdrażaniu wytycznych do polityki bezpieczeństwa informacji w zakresie stosowanych zabezpieczeń teleinformatycznych,
 • udział w postępowaniach przetargowych prowadzonych przez Departament Informatyki i Telekomunikacji,
 • testowanie i wdrażanie systemów bezpieczeństwa teleinformatycznego,
 • zarządzanie teleinformatycznym ryzykiem technologicznym,
 • realizacja zadań wynikająca z Planu Ciągłości Działania Narodowego Banku Polskiego.

Wymagania wobec kandydata:

 • wykształcenie wyższe techniczne, preferowane kierunki: informatyka, elektronika lub pokrewne,
 • dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie,
 • doświadczenie w zakresie testowania, wdrażania i administrowania wybranymi systemami bezpieczeństwa teleinformatycznego,
 • znajomość na poziomie administracyjnym zagadnień sieciowych i systemów operacyjnych,
 • znajomość systemów klasy Vulnerability Management oraz klasy PAM,
 • znajomość standardów i norm bezpieczeństwa informacji oraz zagadnień zarządzania ryzykiem operacyjnym,
 • umiejętność analitycznego i kreatywnego myślenia,
 • zaangażowanie i odpowiedzialność za efekty własnej pracy,
 • sumienność i terminowość w zakresie realizacji powierzonych zadań,
 • umiejętność pracy w zespole, komunikatywność,
 • zdolność do pracy pod presją czasu.

Dodatkowym atutem będzie:

 • posiadanie certyfikatów potwierdzających znajomość zagadnień bezpieczeństwa teleinformatycznego.
APLIKUJ TERAZ