Urząd Dozoru Technicznego jest państwową osobą prawną działającą w obszarze bezpieczeństwa urządzeń technicznych. Dołączenie do grona pracowników UDT to możliwość współpracy z ekspertami technicznymi, a także kontakt z najnowocześniejszą technologią wdrażaną w przemyśle. Rozwój gospodarki i związany z nim przyrost liczby oraz rodzajów urządzeń podlegających dozorowi stymulują rozwój kompetencji, umiejętności i stałą aktualizację wiedzy. Pracownicy UDT mają tym samym szerokie możliwości rozwoju w wielu obszarach dotyczących zarówno działalności inspekcyjnej, audytorskiej, jak i szkoleniowej.
Specjalista ds. badań materiałowych
Miejsce pracy: Warszawa
Nr ref.: 1.2/09/02/2024
Kluczowe obowiązki:
 • Wykonywanie badań nieniszczących na urządzeniach technicznych w zakresie posiadanych uprawnień.
 • Sporządzanie raportów z przeprowadzanych badań.
Nasze oczekiwania:
 • Wykształcenie wyższe techniczne.
 • Minimum 3 lata doświadczenia w wykonywaniu badań nieniszczących.
 • Mile widziane doświadczenie w wykonywaniu badań nieniszczących połączeń spawanych.
 • Posiadany ważny certyfikat min. UT2 wg normy ISO 9712.
 • Mile widziane certyfikaty VT2, MT2, PT2 lub RT2 wg normy ISO 9712.
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie min B1.
 • Dyspozycyjność, komunikatywność, umiejętność pracy w zespole.
 • Samodzielność, precyzyjność, myślenie analityczne.
 • Wysoka odporność na stres, brak oporów przed wykonaniem pracy na wysokości powyżej 3 m.
 • Prawo jazdy kat. B.
Oferujemy:
 1. Uczestnictwo w konferencjach i sympozjach.
 2. Możliwość uzyskania dodatkowych certyfikatów z zakresu badań nieniszczących.
 3. Perspektywa finansowania studiów podyplomowych.
 • umowę o pracę
 • dofinansowanie do wczasów
 • opiekę medyczną
 • kartę sportową
 • Profesjonalne szkolenia i kursy językowe
 • ubezpieczenie na życie
Aplikując (klikając w przycisk „Aplikuj”, „Aplikuj teraz” lub „Wyślij”) wyraża Pan/ Pani zgodę na przetwarzanie Pana/ Pani danych osobowych innych niż określone w art. 22 1 Kodeksu Pracy zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym przez okres 12 miesięcy od ich przekazania na potrzeby realizacji procesu rekrutacji w Urzędzie Dozoru Technicznego, ul. Szczęśliwicka 34, Warszawa (02-353).
APLIKUJ TERAZ